Ефективність застосування внутрішньовенної форми парацетамолу для післяопераційного знеболювання у хворих із синдром діабетичної стопи

Акушер-гінеколог, Анестезіолог та медицина невідкладних станів, Ендокринолог, Комбустіолог, Нейрохірург, Онколог, Ортопед-травматолог, Оториноларинголог, Педіатр, Терапевт, Уролог, Хірург

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Київ


4f7faeef26057a76c9773d838d94ee3b_photo

Ключові слова: післяопераційне знеболювання, парацетамол, діабетична стопа.

Мета роботи — визначити ефективність застосування внутрішньовенної форми парацетамолу для післяопераційного знеболювання у хворих із синдромом діабетичної стопи (СДС).

Матеріали і методи. Проаналізовано характеристики больового синдрому у 149 хворих, серед яких було 88 (59,0 %) жінок. Пацієнтів розділено на дві групи: 1-ша група — 77 хворих з нейропатичною формою СДС, 2-га група — 72 хворих з ішемічною формою СДС. Групи були порівнянні за середнім віком, індексом маси тіла і тривалістю цукрового діабету. В кожній з груп виділено основну підгрупу, в програму лікування якої входив парацетамол («Інфулган» виробництва «Юрія-Фарм», Україна), та контрольну (знеболювання іншими нестероїдними протизапальними препаратами).

Результати та обговорення. Установлено, що особливості післяопераційного больового синдрому в групах хворих залежали від форми СДС та застосованого методу знеболювання.

Висновки:

Для адекватного лікування больового синдрому у хворих з нейропатичною формою СДС доцільно використовувати антиконвульсанти у комбінації з препаратами парацетамолу, у хворих з ішемічною формою СДС — препарати парацетамолу в комбінації з пентоксифіліном. Застосування внутрішньовенної форми парацетамолу в комплексі хірургічного лікування хворих на СДС дає змогу зменшити вираженість післяопераційного больового синдрому, скоротити тривалість і поліпшити комфортність перебування хворого в стаціонарі.

18 Травня, 2016