Інфузійна терапія із застосуванням препарату Ксилат в онкологічних хворих після операцій на шлунку

Анестезіолог та медицина невідкладних станів, Онколог, Хірург

ДУ « Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України», м. Львів


Резюме. У 27 онкологічних хворих, з операцією на шлунку, проведено клінічне вивчення впливу внутрішньовенних інфузій препарату Ксилат на активність амінотрансфераз крові. Результати досліджень показали, що внутрішньовенні інфузії Ксилату істотно зменшують активність аланінамінотрансферази й аспартатамінотрансферази, що свідчить про сприятливий вплив внутрішньовенних інфузій препарату на функцію гепатоцитів печінки.

Ключові слова: хворі оперовані на шлунку, препарат Ксилат, внутрішньовенні інфузії, активність амінотрансфераз.