Ксилат®

Ксилат – збалансований багатокомпонентний інфузійний розчин на основі ксилітолу.

Ксилітол – п’ятиатомний спирт з інсуліннезалежною утилізацією, що дозволяє використовувати його в якості джерела енергії при стресовій інсулінорезистентності та гіперглікемії. Ксилітол не впливає на рівень глюкози в крові, сприяє секреції ендогенного інсуліну, а також володіє найбільш вираженою антикетогенною дією серед усіх вуглеводнів та цукроспиртів.

Ксилат містить збалансований комплекс електролітів без надлишку іонів хлору, тому не викликає розвитку гіперхлоремічного ацидозу.

Натрію ацетат – залужнюючий засіб уповільненої дії, забезпечує корекцію ацидозу без різких коливань рН.

Ксилато-Тівортіновий курс Life Еxtension

40+ – це чудовий вік для пізнання себе, для прийняття свого тіла як найбільшої цінності, але цей вік особливий.

Саме в цей період життя жінка потребує додаткового піклування: енергетичного підвищення, прискорення метаболізму, поліпшення мікроциркуляції тканин і органів для нормалізації їх роботи та профілактики розвитку серцево-судинних захворювань.

Ксилато-Тівортіновий курс створений спеціально для підвищення рівня життя жінок.

Ксилато-Тівортіновий курс: 1-5

  • надає енергетичне та емоційне піднесення
  • підвищує рівень життя та покращує стан жінки в менопаузальному віці
  • зменшуючи прояви менопаузи
  • зменшуються набряки, за рахунок чого зменшується маса тіла

Механізм впливу курсу Life Extension (з англ. – «Подовження життя») на організм жінки: 1-5

  • відновлення енергетичного обміну в клітинах
  • покращення вуглеводного обміну
  • підтримка функції ендотелію судини
  • покращення мікроциркуляції

Xylat-Tivortin course_1334 x 750

Перегляньте відео-доповідь професора, д.м.н., Лахно Ігоря Вікторовича про застосування Ксилато-Тівортінового курсу Life Extension (дивіться з 18:35 хвилини):

Перегляньте інструкції по лікарським засобам, що входять до Ксилато-Тівортінового курсу:
Ксилат || Тівортін || Тівортін аспартат

button_Life Extension_UA

Література:
1. Інструкція для медичного застосування препарату Ксилат.
2. Інструкція для медичного застосування препарату Тівортін.
3. Можливості використання препаратів ксилітолу та L-аргініну у менеджменті менопаузи. І.В. Лахно. Репродуктивне здоров’я жінки №2 (47)/2021 С. 57-60.
4. Жінки в менопаузі і стратегія Life Еxtension. І.В. Лахно, В.М. Крекніна, Ю.В. Подбельцева. Медичні аспекти здоров’я жінки № 3 (138)’ 2021.
5. Метаболічна регуляція в мітохондріях як перспективний шлях омолодження організму. Татарчук Т.Ф., Манжалій Е.Г. Репродуктивна ендокринологія. – №3 (59) – 2021.

Форма випуску
200 мл
400 мл
Ринки збуту

Грузія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, Україна.

Інструкція

IНСТРУКЦIЯ
для медичного застосування лікарського засобу
КСИЛАТ ®
(XYLAT)

Склад:

діючі речовини: 1 мл розчину містить ксилітолу 50 мг, натрію ацетату тригідрату (у перерахуванні на натрію ацетат) 2,6 мг, натрiю хлориду 6 мг, кальцію хлориду дигідрату (у перерахуванні на кальцію хлорид) 0,1 мг, калiю хлориду 0,3 мг, магнiю хлориду гексагідрату (у перерахуванні на магнію хлорид) 0,1 мг;

допоміжна речовина: вода для ін’єкцій.

Лікарська форма. Розчин для інфузій.

Основні фізико-хімічні властивості: прозора, безбарвна рiдина. Іонний склад препарату:

Na+ − 134,4 ммоль/л, K+ − 4 ммоль/л, Ca++ − 0,9 ммоль/л, Mg++ − 1,1 ммоль/л, Cl − 110,6 ммоль/л, СН3СОО − 31,7 ммоль/л. Енергетична цінність – 200 ккал/л. Теоретична осмолярність 610 мОсмоль/л, рН 6,0‒7,6.

Фармакотерапевтична група.

Кровозамінники та перфузійні розчини. Розчини електролітів. Електроліти у комбінації з іншими препаратами. Код АТХ В05Х А31.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Основними дiючими речовинами лікарського засобу є ксилітол і натрiю ацетат.

Ксилітол – п’ятиатомний спирт, який при внутрішньовенному введенні швидко включається у загальний метаболізм, 80 %  засвоюється у печінці і накопичується у вигляді глікогену.

Чинить виражену антикетогенну дію,  є джерелом енергії з незалежним від інсуліну метаболізмом.

Ксилітол – це природний проміжний продукт  вуглеводного обміну у людей, тому має низьку токсичність і добру переносимість. На відміну від фруктози, не спричиняє зниження у печінці нуклеотидів (аденозинтрифосфату,  аденозиндифосфату, аденозинмонофосфату), а також  безпечний для введення хворим, які мають дефіцит ферменту фруктозо-1,6-дифосфатази або які не переносять фруктозу.

Натрію ацетат належить до залужнюючих засобів сповільненої дії. Він спричиняє накопичення основ за рахунок метаболізації забуферованого препарату і показаний при видах метаболічного ацидозу, при яких накопичення надлишку Н+ іде повільно (наприк­лад, при нирковому та дефіцитному недихальному ацидозі). При застосуванні натрію ацетату, на вiдмiну вiд розчину натрiю гiдрокарбонату, корекцiя метаболiчного ацидозу вiдбувається повiльніше, тому не спричиняє рiзких коливань рН.

Фармакокінетика.

Натрію ацетат протягом 1,5‒2 годин повністю метаболізується в еквівалентну кількість натрію гідрокарбонату, не спричиняє внутрішньоклітинного інтерстиціального набряку головного мозку і підвищення агрегації тромбоцитів та еритроцитів. Важливо, що споживання кисню при метаболізмі ацетату значно менше, ніж при метаболізмі лактату, що має велике значення для лікування тяжкого шоку різного походження.

КсилатÒ належить до групи багатокомпонентних поліфункціональних гіперосмолярних розчинів і чинить антикетогенну, гемодинамічну, дезiнтоксикацiйну, реологiчну, енергетичну,  залужнюючу та осмодіуретичну дію.

Клінічні характеристики.

Показання.

Для зменшення iнтоксикацiї, покращення мікроциркуляції, для часткового покриття потреби у вуглеводах, що виникає при цукровому діабеті та при інших порушеннях утилізації глюкози, при травматичному, операційному, гемолітичному та опіковому шоці (з урахуванням осмолярності крові  та  сечі), при передоперацiйнiй пiдготовцi та у пiсляоперацiйний перiод, при гострiй  крововтратi, а також при опiковiй  хворобi, при затяжних  гнiйних  процесах, при рiзних iнфекцiйних захворюваннях та хронiчних токсичних гепатитах.

Протипоказання.

Гіперосмолярна кома, анурія. Ксилат® не слід вводити у випадках, коли протипоказане вливання рiдини (набряки, крововилив у мозок, тромбоемболiя, серцево-судинна декомпенсацiя, артеріальна гіпертензія ІІІ стадії). Не рекомендується застосування лікарського засобу при загальному зневодненні та порушеннях водно-електролітного обміну.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Препарат не можна змішувати з фосфато- та карбонатовмісними розчинами. Ксилат® не може бути розчином-носієм для інших препаратів. Додавання препаратів може призвести до фізико-хімічних змін.

Особливості застосування.

Для досягнення гемодинамічного ефекту Ксилат® вводити дорослим внутрiшньовенно краплинно зі швидкістю 40‒60 крапель/хв.

У разі необхідності допускається струминне введення препарату після проведення проби шляхом краплинного введення зі швидкістю 30 крапель/хв. Спочатку ввести 15 крапель препарату, а через 3 хв, при відсутності реакції,  препарат вводити струминно.

Антикетогенні властивості препарату проявляються при швидкості введення, рівній швидкості утилізації ксилітолу.

При хворобах печінки препарат слід застосовувати, контролюючи показники функції печінки. Препарат застосовують з обережністю при хронічній нирковій недостатності, під час введення препарату слід контролювати функцію нирок.

Оскільки Ксилат® має жовчогінні властивості, його введення при жовчнокам’яній хворобі слід здійснювати під ретельним контролем лікаря. Введення препарату Ксилат® хворим на цукровий діабет необхідно здійснювати, контролюючи вміст цукру в крові.

Не рекомендується застосування препарату при загальному зневодненні та порушеннях водно-електролітного обміну.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Дослідження щодо застосування Ксилату® вагітним, жінкам у період годування груддю не проводилося.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Препарат застосовувати винятково в умовах стаціонару.

Спосіб застосування та дози.

Дорослим вводити внутрiшньовенно краплинно, зі швидкістю 50‒70 крапель на хвилину, тобто 2,1‒3 мл/кг/год або 150‒210 мл/год.

Максимальна доза для дорослих – 2100 мл на добу або 1,5 г ксилітолу/кг маси тіла/добу. Максимальна швидкість інфузії – 210 мл/год (70 крапель на хвилину) = 0,15 г ксилітолу/кг маси тіла/год.

При хронiчних і токсичних гепатитах – дорослим вводити по 400 мл (5‒6 мл/кг) на добу, краплинно (необхідний  контроль показникiв функцiї печiнки) одноразово або двічі на добу (добова доза може бути розділена на 2 введення).

Для парентерального харчування хворих, у тому числі хворих на цукровий діабет – дорослим вводити по 600‒1000 мл (10‒15 мл на 1 кг маси тiла хворого) на добу, одноразово або двічі на добу (добова доза може бути розділена на 2 введення).

При травматичному, опiковому, пiсляоперацiйному i гемолiтичному шоці – дорослим вводити по 600‒1000 мл (10‒15 мл на 1 кг маси тiла хворого) на добу, одноразово або двічі на добу (добова доза може бути розділена на 2 введення).

У  передоперацiйний  перiод  та пiсля рiзних хiрургiчних втручань дорослим вводити краплинно  у дозi 400‒600 мл (6‒10 мл/кг) на добу, одноразово або двічі на добу (добова доза може бути розділена на 2 введення), щоденно, протягом 3‒5 днiв.

При гострiй крововтратi – дорослим вводити по 1000‒1400 мл (до 20 мл/кг). У цьому випадку інфузії препарату Ксилат® рекомендується також проводити на догоспітальному етапi у спецiалiзованiй машинi швидкої допомоги.

Діти.

Дослідження щодо можливості застосування дітям не проводилося.

Передозування.

При передозуваннi лікарського засобу може спостерігатися нудота, здуття кишечнику, діарея, біль у животі, порушення водно-електролітного балансу (у вигляді гіпертонічної реакції; у цьому випадку слід вводити гіпотензивні засоби, контролюючи артеріальний тиск).

Побічні реакції.

Алергічні реакції, включаючи висип, свербіж, кропив’янку, рідко – тахікардія, підвищення температури тіла, подразнення периферичних вен у місці введення. Може виникати гіпертонічна реакція (у цьому випадку слід вводити гіпотензивні засоби, контролюючи артеріальний тиск); нудота, озноб.

Порушення обміну електролітів, лактоацидоз, гіпергідратація, набряки, гіпероксалурія, гіперурикемія, зміни печінкових функціональних проб, ацидоз (у тому числі молочно-кислий ацидоз).

Термін придатності. 2 роки.

Умови зберігання. Зберігати при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Несумісність.

Препарат не можна змішувати з фосфато- та карбонатовмісними розчинами. Додавання препаратів може призвести до фізико-хімічних змін. Якщо додавання необхідне, слід контролювати дотримання стерильності, ретельність перемішування та сумісність препаратів.

Упаковка. По 200 або 400 мл у пляшках.

Категорія відпуску. За рецептом.

Виробник. ТОВ «Юрія-Фарм».

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.

Україна, 18030, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Кобзарська, 108.  Тел.: (044) 281-01-01.

Статті