Корекція кислотно-лужного балансу в лікуванні хворих з гострими отруєннями. Можливості нового буферованого розчину натрію гідрокарбонату 4,2% («Сода-буфер»®)

Анестезіолог та медицина невідкладних станів

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, Київ


Резюме. В статті обговорено механізми впливу нового буферованого розчину натрію гідрокарбонату 4,2% — Сода-буфер — на основні ланки патогенезу гострих отруєнь різного генезу. Авторами було обсте­жено 24 пацієнта з гострими отруєннями, серед них: отруєння етанолом — 8, отруєння сурогатами алко­голю — 6, отруєння ацетоном — 3, отруєння барбітуратами — 4, отруєння трициклічними антидепре­сантами — 3 хворих, яким в комплексі лікування застосовували Соду-буфер. Показано, що використання препарату Сода-буфер у цих пацієнтів сприяє покращенню загального стану хворих, зменшенню інток­сикації, стабілізації лабораторно-біохімічних показників, усуненню порушень кислотно-лужного ба­лансу, є ефективним та безпечним.

Ключові слова: отруєння, метаболічний ацидоз, Сода-буфер.

У практиці клінічної токсикології існує багато патологічних станів, які супроводжуються метаболічним ацидозом і потребують відповідної корекції. До гострих отруєнь, при яких необхідна корекція метаболічного ацидозу відносять наступні:
1) гостре отруєння етанолом,
2) гостре от руєння сурогатами алкоголю (самогон, багато атомні спирти — аміловий, бутиловий, пропило вий тощо),
3) гостре отруєння метанолом,
4) гостре отруєння етиленгліколем,
5) гостре отруєння роз чинниками (ацетон тощо),
6) гостре отруєння саліцилатами,
7) гостре отруєння органічними кислотами, при якому окрім метаболічного аци дозу існує загроза гострої ниркової недостатності внаслідок гемоглобінурійного нефрозу (змен шується залуження крові, ступінь якого змен шується залуженням крові).

Виділяють отруєння, при яких залуження крові розглядається як перша лінія допомоги (прирівнюється до засобів антидотної терапії). Це, насамперед, гостре отруєння трициклічними антидепресантами (ТЦА). При отруєнні барбітуратами тривалої дії примусовий лужний діурез сприяє виведенню токсиканта нирками. Синдром тривалого здавлення тканин, що іноді супроводжує тяжкі екзогенні отруєння з порушенням свідомості також супроводжується метаболічним ацидозом і міоглобінурійним нефрозом. Це може призводити до гострої ниркової недостатністі, яка попереджається зменшенням метаболічного ацидозу шляхом введення лужних розчинів. Багато інших екзогенних інтоксикацій супроводжуються шоковими станами, при яких лужні розчини також використовуються для корекції метаболічного ацидозу. Традиційно для цих задач використовувалися 3–4% розчини гідрокарбоната натрію, трисамін, Рінгер з лактатом.

Але застосування розчинів звичайного натрію гідрокарбонату пов’язано з комплексом інших небажаних ефектів. Можливий розвиток гіпернатріємії, гіперосмолярності, посилення внутрішньоклітинного ацидозу, особливо в нейронах головного мозку (за рахунок швидкого надходження CO2 в спинномозкову рідину та всередину клітини). Крім того, на думку деяких авторів, звичайний натрію гідрокарбонат не тільки не пришвидшує виведення хворих зі стану ацидозу, але й сприяє утворенню кетонових тіл.

Нещодавно на ринку фармакологічних препаратів з’явився новий лікарський засіб Сода-буфер, що характеризується поліпшеними якостями для корекції метаболічного ацидозу. Цей препарат використовується для відновлення лужного резерву крові і корекції метаболічного ацидозу, підвищує виділення з організму іонів натрію і хлора, осмотичний діурез, залужнює сечу, попереджає осадження сечової кислоти в сечовивідній системі.

Застосування цього препарату дозволяє попе редити ускладнення, що були описані вище. Потрібно врахувати, що бікарбонат є не просто джерелом лужних еквівалентів, а невід’ємною частиною потужної буферної системи організму. Крім бікарбонату, її складовою частиною є вуглекислий газ. Співвідношення цих двох компонентів описано рівнянням ГендерсенаГессельбаха (рН = 6,11 + log HCO3/рCO2) та визначає рівень рН. Новий буферований розчин натрію гідрокарбонату 4,2% Сода-буфер виробництва ООО «ЮРІЯФАРМ» містить основні складові бікарбонатного буфера, а саме: гідрокарбонат натрію (NaHCO3) та вуглекислоту (CO2) у фізіологічному співвідношенні (20:1) що забезпечує підтримання показника pH на рівні 7,4. Внаслідок цього препарат являє собою не просто розчин соди, а фізіологічний бікарбонатний буфер, тобто розчин, який дозволяє підтримувати постійний рівень рН середовища, уникаючи при цьому різких коливань.