Особливості інфузійної терапії у хворих, оперованих на черевній аорті

Анестезіолог та медицина невідкладних станів, Хірург

ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», Полтава


Резюме. За останніх 3 роки спостерігали 42 хворих оперованих на черевній аорті. Чоловіків було 83,3 %, жінок —16,7 %. Описані особливості проведення передопераційної підготовки при атеросклеротичних оклюзіях черевного відділу аорти і клубових артерій, а також при неускладнених і розірваних аневризмах. Передопераційна підготовка була спрямована на зменшення олігоурії у 56,7 % хворих, гіпопротеїнемії — у 48,6 %, гіпокаліємії — у 51,3 %, анемії — у 40,5 % хворих. У післяопераційному періоді метою інфузійної терапії було усунення олігоурії у 62,1 % осіб, гіпопротеінемії — у 54,1 % та гіпокаліємії — у 75,6 %. Для проведення інфузійної терапії використовувалися багатокомпонентні, багатоцільові препарати: Реосорбілакт, Сорбілакт, суміші амінокислот, енергоносії у вигляді гіпертонічних розчинів глюкози. Безпосередні наслідки проведення інфузійної терапії задовільні. Мала місце неспроможність аорто-протезного анастомозу у 1 (2,4 %) хворого, який помер. Ознаки ішемії тканин нижніх кінцівок залишилися у 16,7 % осіб.

Ключові слова:інфузійна терапія, черевна аорта, післяопераційний період.