Розлади легеневої гемодинаміки при сепсисі у дітей та можливості їх корекції за допомогою інфузії аргініну

Педіатр, Анестезіолог та медицина невідкладних станів

Харківська медична академія післядипломної освіти


Резюме. Обговорюється проблема гемодинамічних розладів у малому колі кровообігу при сепсисі, тяжкому сепсисі та септичному шоку у дітей. Продемонстровано наявність легеневої гіпертензії, яка вияв­ляється при дослідженні середнього артеріального тиску у легеневій артерії методом доплерометрії за Kitabatake. Також показано, що легенева гіпертензія сполучається з розладами системної гемодинаміки та тканинною гіпоксією, які існують попри збільшення рівня NO у крові. Наведено результати впливу внутрішньовенної інфузії аргініну гідрохлориду на показники вмісту оксиду азоту у сироватці крові та показники центральної і легеневої гемодинаміки при легеневій гіпертензії на тлі септичних станів у дітей. Продемонстровано здатність внутрішньовенної інфузії аргініну гідрохлориду дозою 5 мл/кг/добу протягом 24-48 годин достовірно збільшувати вміст NO у крові та знижувати тиск у легеневій артерії та легеневий судинний опір при септичних станах у дітей.

Ключові слова: діти, сепсис, легенева гіпертензія, аргініну гідрохлорид .

20 Квітня, 2017