Бібліотека

Категорії
Фільтр Скинути
Без категорії

Можливості корекції легеневої гіпертензії у хворих із тяжким гострим респіраторним дистрес-синдромом, викликаним COVID-19

Хвороба, викликана SARS-CoV-2, поширилась у світі з грудня 2019 р. й набула характеру пандемії. У більшості пацієнтів спостерігаються легкі симптоми COVID-19. Однак близько 5 % хворих потребують лікування у відділеннях інтенсивної терапії через розвиток гострого респіраторного дистрес-синдрому (ГРДС), що може супроводжуватися легеневою гіпертензією. На сьогодні ...
Анестезіолог та медицина невідкладних станів

Сучасні можливості інфузійної терапії вторинного ацетонемічного синдрому у дітей

Аналіз світових та вітчизняних джерел наукової медичної інформації у тому числі з відомих інтернет-ресурсів (Med Line, Cochrane Database, Med Scape), загалом 200 джерел.
Анестезіолог та медицина невідкладних станів

Розлади легеневої гемодинаміки при сепсисі у дітей та можливості їх корекції за допомогою інфузії аргініну

Обговорюється проблема гемодинамічних розладів у малому колі кровообігу при сепсисі, тяжкому сепсисі та септичному шоку у дітей.
Анестезіолог та медицина невідкладних станів

Похідні гідроксиетилкрохмалів у практиці інтенсивної терапії у педіатрії (методичні рекомендації)

Методичні рекомендації призначені для лікарів-анестезіологів, дитячих анестезіологів, лікарів медицини невідкладних станів, педіатрів. Методичні рекомендації на цю тему підготовлені в Україні вперше.
Інфекціоніст

Лихоманка та гіперпірексія в дітей. Тактика невідкладної допомоги та сучасні можливості лікування

У статті із сучасних позицій розглядаються практичні питання надання невідкладної допомоги дітям із фебрильними станами. Подані основні дані, що відбивають патогенез лихоманки. Надані рекомендації щодо виділення груп пацієнтів із високим ризиком загрозливих бактеріальних інфекцій та тактики їх обстеження й лікування.