STEP-UP аналгезія – повний контроль над болем різної інтенсивності!

Акушер-гінеколог, Анестезіолог та медицина невідкладних станів, Комбустіолог, Нейрохірург, Онкогінеколог, Онколог, Ортопед-травматолог, Оториноларинголог, Серцево-судинний хірург, Уролог, Хірург
STEP-UP аналгезія – повний контроль над болем різної інтенсивності!

Біль є одним із п’яти життєвоважливих ознак, які підлягають контролю поряд із температурою тіла, артеріальним тиском, пульсом і частотою дихання.

Чи завжди спеціалісти оцінюють рівень болю та чи вдається забезпечити належний менеджмент та контроль післяопераційного гострого болю?

Статистичні дані свідчать, що близько 90% пацієнтів, які зазнали хірургічних втручань, відчувають гострий післяопераційний біль. При цьому 75% пацієнтів, які відчувають післяопераційний біль, розцінюють його як середній, сильний і нестерпний.

Існують дані, що переважна більшість медичних працівників (майже 95%) вважає, що проблеми болю в стаціонарах узагалі немає.

В розвинутих країнах неадекватне знеболення кваліфікується як одне з порушень невід’ємних фундаментальних прав людини. Право на адекватне знеболення прописане у Декларації, яку прийняли 2010 року на міжнародній конференції в Монреалі (Канада).

Біль є однією з головних причин розвитку післяопераційних ускладнень.

Клінічними наслідками неадекватного знеболення є:

 • сповільнення заживлення рани через підвищення тонусу симпатичної нервової системи;
 • неспроможність швів анастомозу;
 • підвищений ризик легеневих ускладнень;
 • підвищений ризик тромбоемболії;
 • стійка гіперадренергічна стресова реакція з артеріальною гіпертензією;
 • коронарна ішемія;
 • безсоння;
 • когнітивна дисфункція.

Однією з головних причин неадекватного знеболення є наявність побічних ефектів у препаратів різних фармацевтичних груп (нестероїдні протизапальні засоби, опіоїди тощо).

Тож, останнім часом, стає пріоритетною концепція мультимодальної аналгезії, що полягає в одночасному призначенні декількох знеболюючих препаратів із різними механізмами дії.

Мультимодальний підхід до знеболення рекомендують Американське товариство болю (APS) та Американське товариство анестезіологів (ASA).

Завдяки комбінації різних груп препаратів для знеболення забезпечується:

 • синергічний вплив на зменшення больового синдрому;
 • вплив на усі ланки больового процесу (джерело виникнення болю, проведення та центр сприйняття болю в головному мозку);
 • зменшення дози кожного препарату;
 • зниження ризику виникнення побічних ефектів знеболюючих засобів.

STEP-UP аналгезія – це використання принципів мультимодальності для усунення болю, шляхом застосування лікарських засобів корпорації Юрія-фарм (Інфулган, Кейдекс, Ропілонг, Лонгокаїн, Налбуфін), що належать до різних терапевтичний груп.

STEP-UP аналгезія забезпечує адекватне знеболення в залежності від рівня інтенсивності болю, що дає змогу мінімізувати кількість знеболюючих засобів та зменшити споживання опіатів.

Інфуган (парацетамол) – ненаркотичний анальгетик центральної дії. Пригнічує активність ЦОГ-2 та ЦОГ-3 в ЦНС, а також посилює активність низхідних гальмівних серотонінергічних шляхів.

Кейдекс Ін’єкт (декскетопрофен) – нестероїдний протизапальний препарат, зменшує рівень запальних медіаторів в місці операційної травми, а також блокує синтез простогландинів Е2 шляхом інгібування активності ЦОГ-1 та ЦОГ-2 на всіх трьох рівнях передачі болю: периферичному, сегментарному (спинний мозок) і центральному.

Ропілонг (ропівакаїн)/Лонгокаїн (бупівакаїн) – місцеві анестетики тривалої дії, переривають аферентний потік ноцицептивних стимулів від периферичних больових рецепторів в органах і тканинах до сегментарних структур ЦНС (задні роги спинного мозку). Це досягається за рахунок проведення різних методів регіонарної аналгезії: епідуральної аналгезії та регіонарних блоків.

Налбуфін – опіоїдний аналгетик, порушує міжнейронну передачу больових імпульсів на різних рівнях центральної нервової системи, впливаючи на вищі відділи головного мозку. Значно меншою мірою, ніж інші наркотичні аналгетики, порушує функцію дихального центру і впливає на моторику шлунково-кишкового тракту, не впливає на гемодинаміку (АТ, ЧСС, серцевий викид), має низький наркогенний потенціал.

Діючі речовини препаратів, які застосовуються для STEP-UP аналгезії є сучасними молекулами, мають широкий міжнародний досвід використання, доведену клінічну ефективність та високий профіль безпеки. Комбінація препаратів у схемі STEP-UP аналгезії відповідає вимогам принципу мультимодальності. Використання Інфулгану, Кейдексу, Ропілонгу, Лонгокаїну та Налбуфіну, завдяки впливу на усі ланки больового процесу (виникнення, проведення та сприйняття болю) та синергізму дії, дозволяє контролювати біль різної інтенсивності.

Застосування STEPUP аналгезії – це науково та економічно обґрунтований вибір для ефективного та належного периопераційного знеболення пацієнтів.

STEP-UP аналгезія дозволяє лікарю:

 • адекватно знеболити пацієнта при наявності болю різної інтенсивності (легкий, середньої інтенсивності, сильний);
 • профілактувати ускладнення, які можуть виникнути при недостатньому знеболенні.

STEP-UP аналгезія сприяє:

 • підвищенню якості життя пацієнтів у післяопераційному періоді;
 • прискоренню післяопераційної функціональної реабілітації;
 • зниженню частоти післяопераційних ускладнень;
 • прискоренню виписки пацієнтів з клініки;
 • профілактиці формуванню хронічного больового синдрому.

STEP-UP аналгезія – повний контроль над болем різної інтенсивності!

Література:

 1. КОНТРОЛЬ ПЕРИОПЕРАЦІЙНОГО БОЛЮ. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах.
 2. Проблеми неадекватного знеболення та шляхи їх вирішення. Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 11-12, 2021 р.
 3. Бабенко В.В. Післяопераційний біль: можливості медикаментозної корекції. Біль, знеболення та інтенсивна терапія №2.2019 р.
 4. Черній В.І. Післяопераційний біль і мультимодальна аналгезія в рамках FTS і ERAS. Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 1, 2021 р.
 5. Гріжимальський Є.В “Pain management” в акушерстві та гінекології. Медицина болю №3 2018 р.
9 Серпня, 2022