Сучасні підходи до діагностики, прогнозування перебігу та лікування гострого некротичного панкреатиту

Анестезіолог та медицина невідкладних станів, Хірург

Буковинський державний медичний університет, кафедра хірургії, м. Чернівці


У статті наведені сучасні принципи діагностики та лікування гострого некротичного панкреатиту. У разі розвитку дуже тяжкого клінічного перебігу гострого некротичного панкреатиту та ферментного шоку рекомендована рання первинна внутрішньовенна інфузія розчину Гекотон®, що дозволяє забезпечувати досягнення швидкого та стабільного волемічного ефекту.

25 Жовтня, 2016