Комбінація рекомбінантного людського еритропоетину з препаратом заліза (ІІІ) для внутрішньовенного введення в онкогематології (клінічний випадок)

Представлено клінічне спостереження, що стосується лікування 59-річного пацієнта, у котрого була діагностована множинна мієлома. Анемія і дефіцит заліза є частими небажаними ускладненнями у пацієнтів з множинною мієломою та іншими гематологічними злоякісними новоутвореннями, в тому числі індукованими хіміотерапією. У статті викладені сучасні принципи ведення пацієнтів з анемією злоякісного утворення з урахуванням останніх Рекомендацій Європейського товариства клінічних онкологів 2018 року. Наведено дані про важливість лікування анемії, частота якої при пухлинних захворюваннях неухильно зростає.
Розібраний клінічний випадок даної нозології з описом схеми лікування анемії в / в формою заліза (ІІІ) в комбінації з епоетином альфа. Ключові слова: анемія, множинна мієлома, еритропоетин, Емавейл, епоетин альфа, Суфер.

11 Березня, 2019

Дізнайтесь більше

Ендокринолог

Короткочасний пероральний прийом L-аргініну поліпшує ендотеліальну функцію натщесерце при низьких вихідних значеннях потікзалежної вазодилатації: метааналіз рандомізованих контрольованих досліджень

Резюме: Обґрунтування. Результати попередніх досліджень свідчать, що пероральний прийом L-аргініну впливає на ендотеліальну функцію. Однак більшість цих досліджень були невеликими, а висновки суперечливими, тому конкретні ефекти даного засобу є предметом дискусій. Мета. Метою даної роботи було оцінити вплив призначеного перорального L-аргініну на стан ендотеліальної функції за допомогою визначення значень потікзалежної вазодилатації (ПЗВД) натщесерце. План дослідження....
Без категорії

Жінки в менопаузі і стратегія Life еxtension

Після репродуктивного періоду в житті кожної жінки настає перименопаузальний, що характеризується згасанням функції яєчників та гормональною перебудовою організму. Жінки можуть відмічати порушення сну, перепади настрою, припливи, зниження працездатності, інколи депресію, фобії, зниження пам’яті. У цьому віці багато жінок уже мають терапевтичну патологію, яка в умовах дефіциту естрогенів зазвичай маніфестує. На перше місце виходять серцево-судинна патологія...