Ураження ендотелію і методи корекції у клінічній практиці: роль лазерної допплерівської флоуметрії

Резюме. В огляді літератури розкрито поняття та етіологія ураження ендотелію як патології, що є проявом неінфекційних захворювань ХХІ століття і предиктором серцево-судинних і цереброваскулярних подій, особливо у хворих на цукровий діабет 2-го типу. Сучасним неінвазивним методом первинної оцінки стану мікроциркуляції, виявлення порушень ендотелію, доказовості щодо ефективності впливу фармакологічних інфузійних препаратів, прогнозування перебігу захворювання, менеджменту пацієнтів у клінічній практиці є лазерна допплерівська флоуметрія (ЛДФ). На основі аналізу об’єктивних параметрів ЛДФ згідно з європейськими настановами встановлюється тип кровотоку і фактори ураження ендотелію пацієнта. Не менш важливим є питання щодо способів корекції розладів мікроциркуляції (здебільшого — інфузійна терапія), оскільки саме вплив препаратів на пре- і посткапілярні сфінктери дозволяє встановити ефективність/неефективність проведеної терапії.
Ключові слова:  цукровий діабет, ендотелій, лазерна допплерівська флоуметрія, інфузіологія, огляд.

Дізнайтесь більше

Ендокринолог

Короткочасний пероральний прийом L-аргініну поліпшує ендотеліальну функцію натщесерце при низьких вихідних значеннях потікзалежної вазодилатації: метааналіз рандомізованих контрольованих досліджень

Резюме: Обґрунтування. Результати попередніх досліджень свідчать, що пероральний прийом L-аргініну впливає на ендотеліальну функцію. Однак більшість цих досліджень були невеликими, а висновки суперечливими, тому конкретні ефекти даного засобу є предметом дискусій. Мета. Метою даної роботи було оцінити вплив призначеного перорального L-аргініну на стан ендотеліальної функції за допомогою визначення значень потікзалежної вазодилатації (ПЗВД) натщесерце. План дослідження....
Без категорії

Жінки в менопаузі і стратегія Life еxtension

Після репродуктивного періоду в житті кожної жінки настає перименопаузальний, що характеризується згасанням функції яєчників та гормональною перебудовою організму. Жінки можуть відмічати порушення сну, перепади настрою, припливи, зниження працездатності, інколи депресію, фобії, зниження пам’яті. У цьому віці багато жінок уже мають терапевтичну патологію, яка в умовах дефіциту естрогенів зазвичай маніфестує. На перше місце виходять серцево-судинна патологія...