Вибір оптимальної нейропротективної інфузійної терапії при ішемії/ реперфузії в комплексному лікуванні пацієнтів з ішемічним інсультом в гострому періоді

Резюме. Мета — оцінити динаміку тяжкості стану та вираженості неврологічного дефіциту, стан реології крові у пацієнтів з ішемічним інсультом на фоні стандартної базисної терапії з додатковим застосуванням нейропротективної інфузійної терапії та корекції гематоелектролітних змін і порівняти її з перебігом захворювання у пацієнтів, які отримують тільки стандартну базисну терапію.
Матеріали та методи. У дослідження були включені 80 пацієнтів Одеської обласної клінічної лікарні в гострому періоді ішемічного інсульту. Пацієнти контрольної групи отримували базисну терапію відповідно до клінічного протоколу (наказ МОЗ України № 602 від 03.08.2012 р.), в тому числі розчин магнезії сульфату. Пацієнти основної групи були розподілені на три підгрупи. Вони отримували базисну і комбіновану нейропротективну терапію: Цитокон (цитиколін натрію), розчин Рінгера лактатний, Нейроцитин (цитиколін натрію + Рінгера лактатний).
Результати. Результати нашого дослідження показали позитивну динаміку регресу неврологічного дефіциту за шкалами NIHSS, індексом Бартел, збільшення частки пацієнтів у свідомості або з легким ступенем його порушення за шкалою Глазго у пацієнтів основної групи, які отримували додаткове лікування Цитоконом (починаючи з 5-го дня) і Нейроцитином (починаючи з 3-го дня), порівняно з контрольною групою пацієнтів, які отримували магнезії сульфат, і з групою розчину Рінгера лактатного. Висновки. Комплексний збалансований ізотонічний інфузійний розчин з цитиколіном натрію (Нейроцитин) дозволяє викликати більш раннє «пробудження» в гострому періоді ішемічного інсульту порівняно з розчином Рінгера лактатним або цитиколіном натрію в 200 мл 0,9% розчину NaCl. Нейроцитин дещо більш позитивно впливає на регрес неврологічного дефіциту за шкалою NIHSS і індексом Бартел порівняно з розчином Рінгера лактатним або цитиколіном натрію в 200 мл 0,9% розчину NaCl. Комбіноване застосування Нейроцитину з базисною терапією в гострому періоді ішемічного інсульту має переваги перед стандартним лікуванням.

Ключові слова: інсульт; реперфузія; Нейроцитин; нейропротективна інфузійна терапія

Дізнайтесь більше

Ендокринолог

Короткочасний пероральний прийом L-аргініну поліпшує ендотеліальну функцію натщесерце при низьких вихідних значеннях потікзалежної вазодилатації: метааналіз рандомізованих контрольованих досліджень

Резюме: Обґрунтування. Результати попередніх досліджень свідчать, що пероральний прийом L-аргініну впливає на ендотеліальну функцію. Однак більшість цих досліджень були невеликими, а висновки суперечливими, тому конкретні ефекти даного засобу є предметом дискусій. Мета. Метою даної роботи було оцінити вплив призначеного перорального L-аргініну на стан ендотеліальної функції за допомогою визначення значень потікзалежної вазодилатації (ПЗВД) натщесерце. План дослідження....
Без категорії

Жінки в менопаузі і стратегія Life еxtension

Після репродуктивного періоду в житті кожної жінки настає перименопаузальний, що характеризується згасанням функції яєчників та гормональною перебудовою організму. Жінки можуть відмічати порушення сну, перепади настрою, припливи, зниження працездатності, інколи депресію, фобії, зниження пам’яті. У цьому віці багато жінок уже мають терапевтичну патологію, яка в умовах дефіциту естрогенів зазвичай маніфестує. На перше місце виходять серцево-судинна патологія...