Досвід застосування препарату Hyalual® – ARTRO (Гіалуаль – артро) в комплексі консервативного лікування остеоартроза великих суглобів.

Ортопед-травматолог

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, Київ, Україна


Представлено результати комплексного консервативного лікування 26 пацієнтів з остеоартрозом великих суглобів нижніх кінцівок І-ІІІ стадії. Комплекс лікування складався з двох внутрішньосуглобних ін’єкцій вітчизняного препарату гіалуронової кислоти – Hyalual®-ARTRO (Гіалуаль – артро). Застосування Hyalual®-ARTRO не мало жодних негативних побічних реакцій, сприяло значному зменшенню больового синдрому в області суглобів, відновленню статико-динамічної функції нижніх кінцівок.

Вступ. В останні десятиріччя в світі значно зросла захворюваність  населення остеоартрозом. За даними демографічних досліджень в Європі і Америці тільки 80% усіх форм суглобової патології приходиться на остеоартроз, а його поширення в різних регіонах світу складає від 5,4 до 29% (2, 4, 5). Не дивлячись на застосування комплексних консервативних і оперативних методів лікування ця патологія у 60-65% пацієнтів знижує працездатність, а в 11,5% випадків призводить до інвалідності (1, 3, 6). Отже остеоартроз являє собою не тільки медичну, а й соціальну проблему, що обумовлює необхідність розробки ефективних способів лікування і реабілітації пацієнтів. В теперішній час в комплексі консервативної терапії пацієнтів з остеоартрозом широко використовуються хондропротектори, які містять компоненти гіалуронової кислоти причому найбільш ефективні вони при внутрішньосуглобових ін’єкціях (гіалган, остеніл, суплазин, ферматрон, артрум, коксартрум, синокром, дюролан та ін.). Проте, те що вони не виготовляються в Україні не мають відповідну ціну ускладнює їх широке застосування в клінічній практиці. В цій роботи наведений перший досвід застосування вітчизняного хондропротектора Hyalual®-ARTRO(Гіалуаль – артро) в лікуванні пацієнтів з остеоартрозом крупних суглобів.

Мета роботи – дослідити клінічну ефективність препарату гіалуронової кислоти Hyalual® – ARTRO(Гіалуаль – артро) в лікуванні остеоартроза великих суглобів.

Матеріали і методи.
В клініках кафедри ортопедії і травматології №1 НМАПО ім. П.Л.Шупика протягом 2009 року проведено консервативне лікування 26 пацієнтів з остеоартрозом великих суглобів І-ІІІ ступеня. Серед них пацієнтів жіночої статі було 17, чоловічої – 9. Вік пацієнтів складав від 28 до 66 років. При цьому остеоартроз кульшового суглоба був серед 8 пацієнтів, колінного суглоба у 14, надп’ятково-гомілкового – 5. Комплекс консервативного лікування включав: обмеження навантаження, кладки, витяг, НПЗП, біостимулятори, судинні медикаменти, які нормалізують мікроциркуляцію, фізіотерапевтичні процедури (мікрохвильова терапія, магнітотерапія), ЛФК, масаж. З хондропротекторів пацієнтам призначали вітчизняний препарат Hyalual®-ARTRO (Гіалуаль – артро) виробництва фірми «ЮРІЯ-ФАРМ», який призначали у вигляді 1,1% розчина у флаконах і разових шприцах в кількості 2,0 мл. для внутрішньосуглобових ін’єкцій. Hyalual®-ARTRO (Гіалуаль – артро) являє собою запатентований високоочищений препарат гіалуронової кислоти біотехнологічного походження з сукцинатом натрію, який має 2 механізми дії на суглобовий хрящ: 1 – активація метаболічних процесів, 2 – «імплантація» синовіальної рідини, оскільки має високу в’язкоеластичну консистенцію. Всього на курс лікування виконували 2 внутрішньосуглобові ін’єкції Hyalual®-ARTRO (Гіалуаль – артро) з інтервалом 5-7 днів.Оцінка найближчих і віддалених результатів застосування препарату Hyalual®-ARTRO (Гіалуаль – артро) в комплексі консервативної терапії пацієнтів з остеоартрозом базувалась на наступних критеріях. У пацієнтів до початку лікування, в процесі лікування і після нього інтенсивність больового синдрому визначали по десятибальній візуально-аналоговій шкалі, враховували сумарний показник вираженості больових відчуттів (в спокої, вдень, вночі, «стартовий біль» при пальпації, рухах в суглобах, відмічали наявність набряку, контрактури, м’язового напруження. Пацієнтам виконували рентгенографію суглобів, при необхідності – МРТ, артроскопію.

Результати і їх обговорення.
Як показали результати клініко-лабораторних досліджень у хворих виявлена добра переносимість препарату Hyalual®-ARTRO (Гіалуаль – артро), при цьому не відмічалось погіршення загального стану, а також показників загально клінічних, лабораторних і інструментальних досліджень. Через 2-3 дні після першої внутрішньосуглобової ін’єкції препарату пацієнти відмічали купування болю в ділянці вражених суглобів як в покої, так і при фізичному навантаженні (табл. 1).

Таблиця 1

Вираженість больового синдрому у хворих з остеоартрозом суглобів нижньої кінцівки в балах по десятибальній шкалі.

Локалізація остеоартрозу Терміни дослідження
До лікування Через 2-3 дні Через 8-10 днів Через 6 місяців
 Кульшовий суглоб 7,3±0,54 4,3±0,44 1,9±0,23 2,1± 0,27
 Колінний суглоб 7,5±0,48 5,1±0,78 1,8±0,24 1,9±0,24
Надп’ятково-гомілковий суглоб 6,4±0,51 4,2±0,36 1,9±0,39 1,9±0,26

Ще більш виражений ефект спостерігається у пацієнтів після другої ін’єкції препарату Hyalual®-ARTRO (Гіалуаль – артро) через 8-10 днів, що підтверджують дані табл. 1. При цьому на фоні вираженого зниження інтенсивності больового синдрому спостерігалась нормалізація ходи пацієнтів, статико-динамічної функції нижньої кінцівки. Досить позитивний ефект практично зберігався протягом 6 місяців спостереження пацієнтів (табл. 1).Більш виражений позитивний ефект застосування препарату Hyalual®-ARTRO (Гіалуаль – артро) відмічений серед пацієнтів з І-ІІ стадією остеоартрозу суглобів нижніх кінцівок, у них на фоні застосування препарату Hyalual®-ARTRO (Гіалуаль – артро) після другої ін’єкції інтенсивність больового синдрому була знижена в середньому до 1,6±1,4 бала, через 6 місяців – 1,9±1,7 бала. У пацієнтів з ІІ стадією остеоартроза ефект був дещо знижений: після другої ін’єкції препарату Hyalual®-ARTRO (Гіалуаль – артро) інтенсивність больового синдрому в середньому складали 2,6±2,4 бала, а через 6 місяців 3,2±2,9 бали. На фоні зниження больового синдрому комплексне консервативне лікування сприяло відновленню трофіки м’язів, амплітуди рухів в уражених суглобах, пацієнти повертались до активного способу життя. У пацієнтів під час клінічних спостережень були відсутні будь-які побічні клінічні реакції і порушення лабораторних показників і в результаті застосування препарату Hyalual®-ARTRO (Гіалуаль – артро).

Висновки:

  1. Результати клініко-лабораторних досліджень показали, що препарат гіалуронової кислоти Hyalual® – ARTRO (Гіалуаль – артро) добре переноситься пацієнтами з остеоартрозом великих суглобів не дає яких-небудь побічних негативних клінічних реакцій, а також не приводить до порушення лабораторних показників крові.
  2. У пацієнтів з остеоартрозом І, ІІ, ІІІ ступеня дворазове внутрішньо суглобове застосування препарату Hyalual® – ARTRO (Гіалуаль – артро) в комплексі консервативної терапії забезпечує виражене зниження больового синдрому, нормалізує статико-динамічну функцію нижніх кінцівок, сприяє поверненню пацієнтів до активного способу життя.