Оцінка ефективності дії комбінації гіалуронової кислоти із сукцинатом натрію в препараті „Гіалуаль-Артро” в порівнянні з моно препаратом гіалуронової кислоти в експерименті

Ортопед-травматолог

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця


З В І Т ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ.
Об’єкт дослідження. Структурно-функціональні порушення в суглобі під час проведення експерименту у піддослідних тварин.

Предмет дослідження. Структурно-функціональний стан суглобового хряща, синовіальної оболонки, субхондральної кістки суглоба у експериментальних тварин та його динаміка під впливом препаратів гіалуронової кислоти.

Мета роботи. Дослідити ефективність та безпечність впливу комбінації гіалуронової кислоти та сукцинату натрію у препараті «Гіалуаль-артро» у порівнянні з монопрепаратом гіалуронової кислоти при профілактиці та лікуванні післятравматичного остеоартрозу в експерименті на тваринах.

Методи дослідження – морфологічне та гістологічне дослідження; біохімічні дослідження; дослідження системи антиоксидантного захисту (спонтанної та індукованої хемілюмінесценції як показника інтенсивності процесів вільно радикального перекисного окислення), методи статистичного аналізу.

20 Лютого, 2017