Ефективність декаметоксину в комплексній терапії інфекційного загострення бронхіальної астми

Педіатр, Пульмонолог, Терапевт

ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України», м. Київ


Ключові слова: бронхіальна астма, декаметоксин, інфекційне загострення.

Останніми роками в більшості країн світу спостерігається постійне зростання захворюваності на бронхіальну астму (БА). Згідно з літературними даними, у світі на БА страждають від 1 до 10 % людей. У середньому на БА хворіє близько 5–7 % населення [8].

В Україні в 2011 р., за даними офіційної статистики, розповсюдженість БА становила 515,9 хворих на 100 тис. дорослого населення, і з кожним роком ця кількість продовжує зростати [7]. Загострення БА, особливо тяжке, призводить до зниження функції легень, яке зберігається тривалий час і не завжди відновлюється до вихідного рівня, погіршуючи перебіг і прогноз захворювання [9, 11].

Доведено, що респіраторній вірусній інфекції належить провідне місце серед причин загострення БА [12]. Одним з компонентів патогенного впливу респіраторної вірусної інфекції є створення умов для приєднання бактеріальної інфекції та формування вірусно-бактеріальних асоціацій [10]. Таким чином, результати лікування загострень БА значною мірою залежать від проведення адекватної антибактеріальної терапії. Проте, єдиного погляду щодо засобів антибактеріального лікування та методів їх доставки в організм хворого немає.

Останніми роками з’явилися повідомлення про ефективність антисептиків на основі декаметоксину при лікуванні гнійно-деструктивних захворювань легень, пневмоній та інфекційного загострення хронічного обструктивного захворювання легень [1, 2, 4].

У дослідженнях in vitro була показана висока чутливість вірусних та бактеріальних збудників інфекційних загострень БА до декаметоксину [5, 6] та доведено, що інгаляції 0,02 % розчину декаметоксину не чинять
негативного впливу на показники функції зовнішнього дихання (ФЗД) у хворих з інфекційним загостренням БА [3]. Проте ефективність небулайзерної антимікробної терапії декаметоксином у хворих на інфекційне загострення БА ще вивчена недостатньо.

Мета дослідження: вивчити клінічну ефективність та обгрунтувати доцільність включення 0,02 % розчину декаметоксину у вигляді інгаляцій у комплексну терапію інфекційного загострення БА.