Характеристики цитотоксичної дії декаметоксину в різних культурах клітин

Педіатр, Пульмонолог, Терапевт

ДУ «Національний інститут фтизіатрії та пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України», Київ

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, Київ


Мета роботи — вивчення параметрів цитотоксичної дії декаметоксину в культурі клітин.
Матеріали та методи. Цитотоксичність 0,02 % розчину декаметоксину досліджували за мікрометодом у перещеплюваних культурах клітин аденокарциноми гортані людини (HEP-2; штам Cincinnati) та нирки собаки (MDCK).
Результати та обговорення. У культурі клітин HEP-2 середня цитотоксична доза декаметоксину CD50 становить 3,213 і перебуває в межах від 2,627 до 3,716 мкг/мл. Відповідно, середнє значення МПК у цій культурі дорівнює 1,563 (від 1,314 до 1,858).
Під час визначення цитотоксичної дії декаметоксину в культурі клітин MDCK встановлено, що його CD50 дорівнює 12,5 мкг/мл і перебуває в межах від 10,51 до 14,87 мкг/мл, МПК — від 5,26 до 7,43 мкг/мл.
За цитотоксичним впливом (CD50 і МПК) у культурі клітин MDCK декаметоксин у 4,0 рази менш токсичний, ніж у культурі клітин HEP-2.
Висновки. Цитотоксична дія декаметоксину залежить від виду культури, концентрації діючої речовини і тривалості впливу препарату на клітини.

Ключові слова: Декаметоксин, четвертинні амонієві сполуки, культури клітин, цитотоксична дія, параметри цитотоксичності.