Вплив донаторів оксиду азоту на інтенсивність синтезу NO у хворих на вперше виявлений деструктивний туберкульоз легень під час інтенсивної фази лікування

Пульмонолог, Фтизіатр

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України Кафедра фтизіатрії та пульмонології, Київ


Резюме. Проведено дослідження вмісту стабільних метаболітів оксиду азоту (нітритів) в плазмі крові двох груп пацієнтів (20 та 18 чоловік) з вперше діагностованим туберкульозом легень під час проведення інтенсивної фази лікування. У всіх хворих діагностували інфільтративну форму туберкульозу з деструкцією та бактеріовиділенням. Хворі обох груп отримували стандартний режим хіміотерапії згідно протоколу надання медичної допомоги хворим на туберкульоз. Хворим 1-ї групи в якості донатору оксиду азоту призначали аргініну гідрохлорид, р-н для інфузій (препарат Тівортін), хворим 2-ї групи у якості гепатопротектора було призначено сілімарин (препарат Карсіл). У хворих обох груп до початку лікування виявили достовірно знижений рівень метаболітів NO в плазмі крові порівняно з контрольною групою. Через 2 тижні терапії у хворих 1-ї групи, у яких в схему лікування включили Тівортін, підвищення інтенсивності синтезу NO виявилося набагато суттєвішим, ніж у пацієнтів 2-ї групи. Вірогідно, зниження інтенсивності синтезу NO у вказаних пацієнтів обумовлено виснаженням субстрату для утворення оксиду азоту (L-аргініну). Для визначення доцільності використання донаторів оксиду азоту при лікуванні пацієнтів з вперше діагностованим деструктивним туберкульозом легень необхідне проведення аналізу клінічних результатів лікування по завершенню інтенсивної фази хіміотерапії, а також вивчення впливу донаторів оксиду азоту на імунологічні характеристики фагоцитуючих клітин.

Ключові слова: туберкульоз легень, оксид азоту, аргініну гідрохлорид, Тівортін.

ВСТУП

Світове наукове медичне співтовариство вже досить давно актуалізує питання застосування антибактеріальних препаратів. Головною на сьогоднішній день є думка про те, що найефективнішою боротьба з інфекційною патологією стане не тоді, коли будуть синтезовані найбільш ефективні антибактеріальні засоби, а тоді, коли ми навчимося керувати імунними механізмами захисту людського організму. Перебіг туберкульозної інфекції багато в чому визначається станом імунної системи пацієнта. За даними останніх досліджень близько 90% бактерицидного потенціалу фагоцитуючих клітин обумовлено синтезом ними активних кисневих метаболітів, а саме оксиду азоту (NO) та кисневого радикалу (О2 ). Причому активні форми азоту більш ефективно пригнічують мікобактерії туберкульозу (МБТ) [1, 2, 4]. Бактерицидний ефект NO не відрізняється по відношенню до чутливих і стійких до хіміопрепаратів МБТ [4, 11]. Субстратом для синтезу NO в організмі є L-аргінін, з якого під впливом ферментів NO-синтаз відбувається утворення необхідної кількості цієї речовини. Постійний синтез незначної кількості NO для підтримання фізіологічних функцій відбувається під впливом конституціональних NO-синтаз [5, 6]. Для синтезу NO в токсичних для патогенних мікроорганізмів концентраціях необхідна активація індуцибельної NO-синтази. Індуцибельна NO-синтаза експресується під впливом бактеріальних токсинів, медіаторів запалення, ендо- та екзогенних прооксидантів [5, 7, 12]. При тривалому перебігу інфекційного процесу і постійній стимуляції синтезу NO індуцибельною NO-синтазою відбувається поступове виснаження субстрату (L-аргініну) для утворення необхідних рівнів оксиду азоту. Внаслідок цього знижується інтенсивність утворення NO і, відповідно, знижується бактерицидний потенціал фагоцитуючих клітин [3, 4, 9, 10].

Встановлені методи корекції дефіциту NO, які полягають в застосуванні стимуляторів його утворення: вазодилататорів типу нітрогліцерину, фізичних факторів (магнітні поля, тепло, холод) [4]. Але застосування цих методів корекції в умовах дефіциту субстрату недоцільне, а також може супроводжуватися виникненням побічних ефектів та загостренням туберкульозного процесу. Саме тому завданням даного дослідження стало визначення можливості використання з метою корекції дефіциту NO у пацієнтів з вперше виявленим туберкульозом легень препарату, який містить в собі безпосередній субстрат для синтезу оксиду азоту — аргініну гідрохлорид (Тівортін, р-н для інфузій, «ЮРІЯ-ФАРМ», Україна). Також Тівортін має антитоксичну та гепатопротекторну дію, що обумовлює додаткові покази для його використання у хворих на туберкульоз під час проведення інтенсивної фази хіміотерапії, а також відсутність необхідності в додатковому призначенні гепатопротекторів.

26 Вересня, 2017