Визначення ефективності дії гетероциклічних сполук (похідних імідазолу) на мікобактерії хіміорезистентного туберкульозу та дослідження їх гострої токсичності

Пульмонолог, Фтизіатр

Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці


Резюме. Основна причина погіршення епідеміологічної ситуації щодо туберкульозу полягає в зміні біологічних властивостей бацил та недостатній ефективності існуючих антимікобактеріальних препаратів, що є причиною розвитку полі-, мульти- та розширеної резистентності штамів М. tuberculosis. Нові синтезовані сполуки (похідні імідазолу) можуть бути прототипами для створення високоефективних протитуберкульозних лікарських засобів і, зокрема, для лікування хіміорезистентних форм туберкульозу легень, оскільки вони є практично нетоксичними.

Ключові слова:туберкульоз, мультирезистентність, гетероциклічні сполуки, мікобактерії туберкульозу.