Реосорбілакт: детоксикуючі властивості та вплив препарату на гемостаз

Акушер-гінеколог, Анестезіолог та медицина невідкладних станів, Терапевт, Хірург

Резюме. Застосування Реосорбілакту у вигляді внутрішньовенних інфузій у комплексній терапії пацiєнтiв iз гнійно-септичними захворюваннями, ізольованими черепно-мозковими травмами, пневмоніями та операціями з приводу реконструкції внутрішньої сонної артерії має виражений детоксикаційний ефект, який проявляється зниженням концентрації молекул середньої маси і продуктів перекисного окислення ліпідів. Швидко нормалізувалися показники системи згортання крові, що свідчило про поліпшення реології крові.
Ключові слова: детоксикація, реологія, Реосорбілакт, молекули середньої маси, малоновий дiальдегід.