Неінтенсивна інфузійна терапія в практиці лікаря внутрішньої медицини

Педіатр, Терапевт, Пульмонолог, Кардіолог, Гастроентеролог, Нефролог, Ендокринолог, Інфекціоніст

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Київ


Резюме. В статті представлено сучасні принципи неінтенсивної інфузійної терапії, описано основні синдроми, при яких показано застосування інфузійних засобів, охарактеризовано сучасні групи розчинів для внутрішньовенної терапії. Акцентована увага як на позитивних ефектах, так і на можливості виникнення побічних реакцій на введення інфузійних препаратів. Даються рекомендації по складанню програми раціональної та безпечної інфузійної терапії в практиці лікаря внутрішньої медицини.

Ключові слова:неінтенсивна інфузійна терапія, внутрішня медицина, побічні реакції.