ІНТОКСИКАЦІЙНИЙ СИНДРОМ В ПРАКТИЦІ ЛІКАРЯ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ: РОЛЬ І МІСЦЕ РЕОСОРБІЛАКТУ

Інтоксикація є одним із найбільш поширених у практиці клінічних станів, з яким доводиться стикатися у різних галузях медичної практики. Незважаючи нa очевидність цього патологічного процесу, його точні наукові дефініції не повною мірою сформульовані й донині. Це зумовлено низкою об’єктивних причин, серед яких виокремлюються: надзвичайна розмаїтість токсичних факторів і, як наслідок, великий поліморфізм симптомів інтоксикації; складна взаємодія між процесами токсинопродукції та детоксикації в умовах цілісного організму; домінування неспецифічних проявів інтоксикації через універсальність метаболічних наслідків різних інтоксикаційних процесів. В цій статті професор НМАПО імені П.Л. Шупика Галушко О.А. розповідає про свій пошук рішень описаних клінічних задач, а також шукає відповідь на питання «чим же обумовлена така увага лікарів до Реосорбілакту»?