Вибір оптимальної нейропротективної інфузійної терапії при ішемії/ реперфузії в комплексному лікуванні пацієнтів з ішемічним інсультом в гострому періоді

Резюме. Мета — оцінити динаміку тяжкості стану та вираженості неврологічного дефіциту, стан реології крові у пацієнтів з ішемічним інсультом на фоні стандартної базисної терапії з додатковим застосуванням нейропротективної інфузійної терапії та корекції гематоелектролітних змін і порівняти її з перебігом захворювання у пацієнтів, які отримують тільки стандартну базисну терапію.
Матеріали та методи. У дослідження були включені 80 пацієнтів Одеської обласної клінічної лікарні в гострому періоді ішемічного інсульту. Пацієнти контрольної групи отримували базисну терапію відповідно до клінічного протоколу (наказ МОЗ України № 602 від 03.08.2012 р.), в тому числі розчин магнезії сульфату. Пацієнти основної групи були розподілені на три підгрупи. Вони отримували базисну і комбіновану нейропротективну терапію: Цитокон (цитиколін натрію), розчин Рінгера лактатний, Нейроцитин (цитиколін натрію + Рінгера лактатний).
Результати. Результати нашого дослідження показали позитивну динаміку регресу неврологічного дефіциту за шкалами NIHSS, індексом Бартел, збільшення частки пацієнтів у свідомості або з легким ступенем його порушення за шкалою Глазго у пацієнтів основної групи, які отримували додаткове лікування Цитоконом (починаючи з 5-го дня) і Нейроцитином (починаючи з 3-го дня), порівняно з контрольною групою пацієнтів, які отримували магнезії сульфат, і з групою розчину Рінгера лактатного. Висновки. Комплексний збалансований ізотонічний інфузійний розчин з цитиколіном натрію (Нейроцитин) дозволяє викликати більш раннє «пробудження» в гострому періоді ішемічного інсульту порівняно з розчином Рінгера лактатним або цитиколіном натрію в 200 мл 0,9% розчину NaCl. Нейроцитин дещо більш позитивно впливає на регрес неврологічного дефіциту за шкалою NIHSS і індексом Бартел порівняно з розчином Рінгера лактатним або цитиколіном натрію в 200 мл 0,9% розчину NaCl. Комбіноване застосування Нейроцитину з базисною терапією в гострому періоді ішемічного інсульту має переваги перед стандартним лікуванням.

Ключові слова: інсульт; реперфузія; Нейроцитин; нейропротективна інфузійна терапія