Морфофункціональний стан сім ’яників статевозрілих щурів на фоні вживання препарату “Тівортін”

Уролог

Сумський державний університет.


Резюме. У роботі проведене комплексне морфологічне дослідження сім’яників інтактних щурів та тварин, які отримували препарат «Тівортін», за допомогою анатомічних, гістологічних, цитологічних, електрономікроскопічних та статистичних методів. Було встановлено, що застосування препарату «Тівортін» не призводить до статистично достовірних структурних та функціональних змін сім’яників тварин контрольної групи. Ґрунтуючись на морфологічній картині, можна зробити висновок про стабільність функціонування тканини статевих залоз.

Ключові слова: сім’яники, будова, «тівортін», спермограма.

Однією з головних причин чоловічого безпліддя є висока чутливість чоловічої статевої системи до
дії різних хімічних та фізичних агентів. При цьому найбільш пошкоджуваними є генеративні структури сім’яника, які на певних стадіях сперматогенезу реагують навіть на незначні зміни навколишнього середовища [1]. Тому розробка актуальних питань етіології, патогенезу, діагностики та лікування чоловічого безпліддя при впливі різноманітних факторів зовнішнього середовища вважається пріоритетним напрямком сучасної медицини [2].

Одними з найпоширеніших факторів зовнішнього середовища, які здійснюють вплив на структуру і функцію репродуктивної системи, є сполуки деяких солей важких металів (СВМ), які мають пряму цитотоксичну та опосередковану дію на клітини сім’яників [1].

Для зменшення негативного впливу СВМ на різні органи і тканини застосовують різні препарати. У наших попередніх дослідженнях використовувався препарат вітчизняного виробництва «Тівортін» (фармацевтична компанія «Юрія-Фарм», Україна). Вибір тівортіну для корекції ушкоджуючої дії СВМ на організм взагалі обумовлюється тим, що на передній лінії впливу СВМ опиняється ендотелій гемокапілярів мікроциркуляторного русла, в тому числі і сім’яників. Діючою речовиною досліджуваного препарата є аргінін, що утворюється при дисоціації солі L-аргініну аспартату. L-аргінін – єдиний субстрат для синтезу NO: цей фізіологічний процес спрямований на підтримку нормального функціонування ендотелію [3, 4].

Нами були проведені експериментальні дослідження для вивчення можливостей аргініну аспартату як коректора морфофункціональних змін в умовах впливу на сім’яники СВМ [5]. Для більш коректного порівняння отриманих результатів був проведений експеримент щодо впливу препарату «Тівортін» на морфофункціональний стан інтактних тварин.

Метою дослідження стало вивчення в експерименті впливу препарату «Тівортін»® на морфофункціональний стан інтактних сім’яників.

24 Жовтня, 2017