Зміни мікроелементного статусу сім’яників щурів в умовах підвищеного надходження солей важких металів

Уролог

Медичний інститут Сумського державного університету


Резюме. У роботі представлені результати дослідження тканини сім’яних залоз 128 щурів, які протягом 48 днів отримували з питною водою солі цинку, міді, заліза, марганцю, хрому та свинцю. Метою дослідження було вивчення накопичення цинку, міді, свинцю, марганцю, хрому та заліза в тканині сім’яників при їх аліментарному надходженні та в умовах корекції препаратом «Тівортін». За допомогою методу спектрофотометрії в атомно-абсорбційному режимі встановлено, що рівень цинку знижується, а інших досліджуваних мікроелементів зростає. Накопичення міді, заліза, марганцю, хрому та свинцю у тканині сім’яних залоз найбільш виражене у терміні 48 діб, найбільшу
тропність до органу проявляють мідь, свинець та хром.

Ключові слова: сім’яники, щури, солі важких металів, мікроелементи, тропізм.

Мета:
Дослідити інтенсивність накопичення цинку, міді, свинцю, марганцю, хрому та заліза в тканині сім’яників піддослідних тварин при їх аліментарному надходженні та в умовах корекції препаратом «Тівортін».