Бібліотека

Вибір локального анестетика в акушерській анестезіології: огляд літератури та демонстрація власного досвіду

Резюме. Реґіонарна анестезія широко використовується в акушерській практиці та у багатьох випадках є методикою вибору. Вона включає нейроаксіальну анестезію (спінальну, епідуральну, комбіновану спінально­епідуральну, епідуральну з пункцією твердої мозкової оболони), реґіонарні блоки (наприклад, TAP­блок, QL­блок, ESP­блок, пудендальний блок тощо), а також місцеву інфільтраційну анестезію, яка використовується як для знеболення маніпуляцій, так ...

Ропівакаїн як препарат вибору для проведення реґіонарної анестезії: чому саме він?

Анотація. Під час написання статті було проаналізовано всі дослідження, які стосувалися ропівакаїну, за перше півріччя 2021 р., що були опубліковані на ресурсі PubMed. Також було проаналізовано попередні оглядові статті, що стосуються ропівакаїну. Мета: збір та аналіз найновіших результатів дослідження ропівакаїну. Оцінка місця ропівакаїну в сучасній регіонарній анестезії. Ключові слова: ропівакаїн, ...

Піперацилін/тазобактам у сучасній клінічній практиці

Резюме: Піперацилін/тазобактам являє собою комбінацію уреїдопеніциліну піперациліну та інгібітору β-лактамаз тазобактаму. Антибіотик є загальновизнаним препаратом вибору для лікування тяжких інфекцій, насамперед у хірургічних відділеннях та відділеннях реанімації та інтенсивної терапії. Область клінічного використання піперациліну/тазобактаму включає інтраабдомінальні інфекції, інфекції шкіри та м’яких тканин, пізні нозокоміальні пневмонії, у тому числі в умовах пандемії ковід-19, ...

Місце ропівакаїну у сучасній регіонарній анестезії

Місце ропівакаїну у сучасній реґіонарній анестезії Резюме: У статті розглянуто фармакологію деяких місцевих анестетиків та можливості їх застосування у різних галузях хірургії. Проаналізовано результати досліджень щодо ефективності й безпеки бупівакаїну та ропівакаїну. Показано, що ропівакаїн є сучасним препаратом із мінімальною кількістю побічних ефектів. Ключові слова: місцеві анестетики, регіонарна анестезія, бупівакаїн, ропівакаїн. Нейроаксіальна анестезія, а також блокада периферичних ...

Ропістезія – сучасне знеболення фізіологічних пологів

Біль під час пологів є потужним стресовим фактором, який негативно впливає на стан матері та дитини. У спільній заяві Американського товариства анестезіологів (ASA) і Американського товариства акушерів і гінекологів (ACOG) підкреслюється, що немає таких обставин, при яких жінка повинна відчувати сильний біль в той час, коли вона перебуває під наглядом ...

АНЕМІЯ І ХРОНІЧНА СЕРЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ У РЕАЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ ЛІКАРЯ

ДЗ «Дніпропетровська медична академія» Хронічна серцева недостатність (ХСН) із супутньою анемією є важливою клінічною проблемою, що потребує подальшого вивчення механізмів розвитку анемії при ХСН та оптимізації лікування даного контингенту хворих. Про актуальність цієї проблеми свідчать такі факти: • поширеність анемії у хворих з ХСН суттєво перевищує аналогічний показник у загальній популяції ...

Корекція дефіциту заліза у пацієнтів з ХСН: оновлення практичних рекомендацій

Резюме. Європейське товариство кардіологів розглядає дефіцит заліза як поширений коморбідний стан при хронічній серцевій недостатності (ХСН) і надає рекомендації щодо його діагностики та лікування. Незважаючи на це, в клінічній практиці навіть у розвинених країнах дефіцит заліза лишається поза увагою клініцистів, і багато пацієнтів з ХСН не отримують замісної терапії, яка ...

ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ПОЄДНАННЯ ПРОПОФОЛУ ТА ДЕКСМЕДЕТОМІДИНУ ПРИ ПЛАНОВИХ ПРОЦЕДУРНИХ СЕДАЦІЯХ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ТА ОПИСАННЯ ВЛАСНОГО ДОСВІДУ)

Резюме. Процедурна седація (ПС) – це техніка введення седативних препаратів з анальгетиками чи без них для викли-кання стану, при якому пацієнт може бути толерантним до виконання неприємних процедур за збереження кардіоре-спіраторних функцій. Планові ПС проводять при різних за інвазивністю, болючістю та тривалістю процедурах, але за визначенням, вони не досягають глибини ...

Місце сучасних α-2-агоністів в інтраопераційній седації пацієнтів травматологічного / ортопедичного профілю

Резюме. Сучасні травматологічні операції мають ряд особливостей. Це: тривалість, великий пул вікових пацієнтів з низькими функціональними резервами, вимушене положення тіла, часто операції в умовах регіонарної анестезії зі збереженою свідомістю, що вимагає особливої уваги з боку анестезіолога. Для профілактики стресових реакцій, пов’язаних з ефектом присутності пацієнта на операції, використовується інтраопераційна седація ...

Досвід використання дексмедетомідину для седації в умовах відділення реанімації у пацієнтів з пневмоніями

Резюме. Доволі давно відомий досвід використання дексмедетомідину з метою седації при порушеннях дихання різного ступеня важкості. У цій статті буде розглянуто два клінічних випадки, в яких використовувався дексмедетомідин для переведення та з наступною адаптацією пацієнтів до штучної вентиляції легень. Метою роботи є оцінка ефективності та глибини седації при різних ступенях ...
Завантажити ще