Бібліотека

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ «ДЕКАСАН» У ПОСТРАЖДАЛИХ З ОПІКАМИ

Зростання летальності при опіках в Україні в період з 1991 по 1999 роки в 2,4 рази - з 0,8% до 1,92% зумовлене тяжкістю травми, віком постраждалих, локалізацією термічних уражень, наявністю комбінованої травми, преморбідним станом постраждалих, строками початку та якістю надання інтенсивної терапії та використаними методами хірургічного лікування.

ПРЕПАРАТ ПЕНТОКСИФІЛІНУ В КОРЕКЦІЇ ГЕМОРЕОЛОГІЧНИХ ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ НА ХОЗЛ

Захворювання органів дихання входять у п’ятірку найбільш розповсюджених і серед провідних причин смерті присутні зразу три пульмонологічні нозології, серед яких чільне місце займає ХОЗЛ .

Інтенсивна терапія септичних ускладнень в серцево-судинній хірургії

Окрім стандартних схем інтенсивної терапії сепсису, грибкових ускладнень, в статті представлено досвід сучасної клініки судинної хірургії по запобіганню інфекційних ускладнень після реконструктивних операцій на серцево-судинній системі.

Особливості церебральної гемодинаміки та судинної ауторегуляції при хронічній ішемії мозку

Проблема цереброваскулярних захворювань (ЦВЗ) в Україні та світі є однією з актуальних у сучасній клінічній медицині у зв’язку зі значною частотою їх розвитку, великим відсотком інвалідизації та смертності.
Завантажити ще