Категорії
Фільтр Скинути
Анестезіолог та медицина невідкладних станів

Місце ропівакаїну у сучасній регіонарній анестезії

Анестезіолог та медицина невідкладних станів

Ропістезія – сучасне знеболення фізіологічних пологів

Терапевт

Корекція дефіциту заліза у пацієнтів з ХСН: оновлення практичних рекомендацій

Резюме. Європейське товариство кардіологів розглядає дефіцит заліза як поширений коморбідний стан при хронічній серцевій недостатності (ХСН) і надає рекомендації щодо його діагностики та лікування. Незважаючи на це, в клінічній практиці навіть у розвинених країнах дефіцит заліза лишається поза увагою клініцистів, і багато пацієнтів з ХСН не отримують замісної терапії, яка може позитивно впливати на ...
Анестезіолог та медицина невідкладних станів

Місце сучасних α-2-агоністів в інтраопераційній седації пацієнтів травматологічного / ортопедичного профілю

Резюме. Сучасні травматологічні операції мають ряд особливостей. Це: тривалість, великий пул вікових пацієнтів з низькими функціональними резервами, вимушене положення тіла, часто операції в умовах регіонарної анестезії зі збереженою свідомістю, що вимагає особливої уваги з боку анестезіолога. Для профілактики стресових реакцій, пов’язаних з ефектом присутності пацієнта на ...
Анестезіолог та медицина невідкладних станів

Досвід використання дексмедетомідину для седації в умовах відділення реанімації у пацієнтів з пневмоніями

Резюме. Доволі давно відомий досвід використання дексмедетомідину з метою седації при порушеннях дихання різного ступеня важкості. У цій статті буде розглянуто два клінічних випадки, в яких використовувався дексмедетомідин для переведення та з наступною адаптацією пацієнтів до штучної вентиляції легень. Метою роботи є оцінка ефективності та глибини седації при різних ступенях ...
Анестезіолог та медицина невідкладних станів

Дексмедетомідин для седації в інтенсивній терапії (огляд літератури та клінічний досвід)

Резюме. Дексмедетомідин є доволі новим і перспективним препаратом у використанні в інтенсивній терапії та при оперативних втручаннях. Враховуючи те, що він є агоністом альфа-2-адренорецепторів, дексмедетомідин має аналгетичний, седативний ефект і впливає на показники гемодинаміки. Завдяки тому, що дексмедетомідин не має здатності пригнічувати дихання, він може використовуватись у пацієнтів з ...
Акушер-гінеколог

Безпечна седація під час кесаревого розтину

Резюме. Внаслідок підвищення середнього віку породіль частота кесаревого розтину зростає з року в рік. Нейроаксіальна анестезія є методикою вибору для операції кесаревого розтину, і саме її впровадження дозволило знизити материнську смертність, пов’язану з ускладненнями анестезії. Вона також дозволяє пацієнтці бути у свідомості під час народження дитини, брати активну участь у процесі. Втім, рівень тривоги і...
Акушер-гінеколог

Сучасний підхід до седації під час реґіонарної анестезії в гінекології

Резюме. У даний час однією з актуальних проблем в анестезіології є безпечна й адекватна седація при регіонарній анестезії. Згідно з основними принципами сучасної анестезіології, безпечна і ефективна седація повинна забезпечити захист психоемоційної сфери пацієнта, відсутність пробудження, відсутність відчуття болю і страху, відсутність нудоти і блювоти в післяопераційному періоді; у той же час не повинна викликати...
Анестезіолог та медицина невідкладних станів

Багатоцентрове дослідження ефективності післяопераційного знеболення в Україні з використанням парацетамолу в хірургічних стаціонарах – “РОЗУМ”

Резюме. Стаття присвячена ефективності проведення післяопераційного знеболювання в хірургічних стаціонарах України. Описано багатоцентрове дослідження ефективності післяопераційного знеболення в Україні з використанням парацетамолу в хірургічних стаціонарах – “РОЗУМ”. Визначено ефективність мультимодальної аналгезії та інших методів ...
Анестезіолог та медицина невідкладних станів

Передумови для поєднання Пропофолу та Дексмедетомідину при планових процедурних седаціях (огляд літератури та описання власного досвіду)

Процедурна седація (ПС) – це техніка введення седативних препаратів з анальгетиками чи без них для викликання стану, при якому пацієнт може бути толерантним до виконання неприємних процедур за збереження кардіореспіраторних функцій. Планові ПС проводять при різних за інвазивністю, болючістю та тривалістю процедурах, але за визначенням, вони не ...
Невропатолог

Неврологічні порушення в пацієнтів, які перенесли COVID-19: як лікувати в умовах пандемії

На базі ГУ “Інституту неврології, психіатрії, наркології та медичної психології НАМН України” було проведено відкрите порівняльне дослідження ефективності комплексного застосування едаравону, фіксованої комбінації L-аргініну та L-карнітину, ксилітол-вмісного розчину у 30 пацієнтів з неврологічними порушеннями. Групу порівняння склали 30 пацієнтів, які отримували стандартне базове лікування. ...