Ацетонемічний синдром у дітей: патогенез, раціональна інфузійна терапія

Анестезіолог та медицина невідкладних станів, Інфекціоніст, Педіатр

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова


Резюме. У статті наведені наукові дані, які стосуються сучасних поглядів на етіологію та патогенез ацетонемічного синдрому у дітей. Обговорюються сучасні принципи раціональної, патогенетично обґрунтованої, інтенсивної терапії при ацетонемічному синдромі у дітей.

Ключові слова: ацетонемічний синдром, діти, патогенез, інфузійна терапія.