Місце сучасних багатоатомних спиртів (Реосорбілакт®, Сорбілакт®, Ксилат®) в медицині критичних станів (невідкладна хірургія, педіатрія, нейрохірургія, парентеральне живлення) (методичні рекомендації)

Анестезіолог та медицина невідкладних станів, Комбустіолог, Нейрохірург, Ортопед-травматолог, Педіатр, Хірург

Донецький державний медичний університет ім. М.Горького,
Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика,
Харківський державний медичний університет


Проблема відновлення ОЦК при критичних станах була і залишається однією з найважливіших та актуальних в медицині критичних станів. Для вирішення цих задач був створений достатньо широкий спектр інфузійних (згідно міжнародної класифікації — плазмозамінних) препаратів, які, в найзагальнішому вигляді, виходячи з їх фізико-хімічних властивостей, можна підрозділити на кристалоїдні, колоїдні і емульсії. Проте, не дивлячись на уявне різноманіття запропонованих і зареєстрованих лікарських засобів, в клінічній практиці задовольняються достатньо вузьким переліком плазмозамінників. При цьому у ряді невирішених виявилися такі проблеми, як дезінтоксикаційна і дегідратаційна терапія, поліпшення реології крові і мікроциркуляції, корекція кислотно-лужної рівноваги і деякі інші. Все рідше використовуються препарати, що містять нативні білки плазми крові (альбумін, протеїн), через високу алергогенність, пірогенність, здібність посилювати інтерстиціальний набряк тканин, перш за все легенів. З іншого боку, широке поширення набули синтетичні кристалічні амінокислоти і гідроксиетилкрохмали.

Тому актуальним є пошук, розробка, впровадження нових інфузійних препаратів, що володіють поліфункціональною дією, нормалізують декілька видів порушення гомеостазу.

Існують перспективи широкого впровадження в клінічну практику вітчизняних інфузійних розчинів на основі багатоатомних спиртів. Для вирішення цих проблем як не можна краще підішли нові недорогі комплексні інфузійні препарати реосорбілакт® , сорбілакт®, ксилат®створені співробітниками Інституту патології крові і трансфузійної медицини АМН України на основі шестиатомного спирту сорбітолу. Завдяки могутньому специфічному осмодіуретичному ефекту сорбітолу, пов’язаному з відсутністю у людини природних механізмів реабсорбції багатоатомних спиртів в проксимальних ниркових канальцях, наголошується виражена діуретична дія обох препаратів, особливо сорбілакту® . Крім цього, сорбітол, частково метаболізучись до фруктози, сприяє нормалізації вуглеводного і енергетичного обміну. Сорбітол стимулює окислення жирних кислот по некетогенному шляху метаболізму і сприяє легшому використанню кетонових тіл в циклі Кребса. Це особливо сприятливо позначається на поліпшенні функціонального стану гепатоцитів, в яких відновлюється депо глікогену. Важливо, що сорбітол підсилює моторику кишечнику за рахунок прямої дії на нервово-рецепторний апарат кишкової стінки і посилення синтезу і секреції віллікініна, холецистокініна і вітамінів групи В.

Все це обумовлює спектр фармакологічних властивостей реосорбілакту®, сорбілакту® і ксилату®: протишокова, енергетична, дезінтоксикаційна, діуретична, стимулююча перистальтику кишечнику дії, нейтралізація метаболічного ацидозу.

Дослідження по клінічному застосуванню сорбілакту®, реосорбілакту® і ксилату®, проведені в провідних українських клініках хірургічного, травматологічного, терапевтичного, онкологічного, акушерського, педіатричного, інфекційного і інших профілів показали ефективність цих препаратів для проведення протишокової і дезінтоксикаційної терапії; довели їх широкі можливості в лікуванні захворювань, що супроводжуються вираженими порушеннями мікроциркуляції, коагуляції крові, енергетичними, метаболічними і іншими розладами.

У представлених методичних рекомендаціях представлений клінічний досвід застосування розчинів багатоатомних спиртів при критичних станах, обумовлених політравмою, черепно-мозковою травмою і при ускладненому перебігу цукрового діабету.

Методичні рекомендації розраховані на лікарів-анестезіологів, хірургів, травматологів, урологів, акушерів-гінекологів, лікарів медицини невідкладних станів, терапевтів, лікарів сімейної медицини.