Діагностика та лікування артеріальної гіпертензії

У своїй статті Л.А. Міщенко висвітлила проблему АГ та її наслідків, а саме – ураження органів-мішеней.

Також Л.А.Міщенко розкрила причинно-наслідковий зв’язок.

«Ендотеліальна дисфункція (ЕД) –  проміжна стадія в континуумі судинних захворювань, які призводять до небажаних клінічних подій. Адже ендотелій є ключовою ланкою в цьому патологічному процесі, що потребує окремого підходу при застосуванні протективних стратегій. ЕД, тобто дисбаланс між факторами, що забезпечують місцеві процеси гемостазу, судинний тонус тощо, сьогодні розглядають як ключовий момент у патогенезі атеросклерозу, кардіоваскулярної, ренальної патологій тощо».

Було проведено дослідження у відділенні гіпертонічної хвороби Інституту кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска «Ефективнісь модулятора функції ендотелія L-аргініну».

Та визначено, що додавання L-аргініну(Тівортіну) пацієнтам з АГ на етапі підбору антигіпертензивної терапії сприяє покращенню функції ендотелію, мозкового та ниркового кровоплину, відновленню цереброваскулярної реактивності, зменшенням судинного тонусу та мікроальбумінурії. У пацієнтів із супутнім ЦД додавання L-аргініну(Тівортіну) на етапі підбору антигіпертензивної терапії на тлі покращання функції ендотелію сприяє зменшенню індексу резистивності ниркових артерій, регресу мікроальбумінурії та зростанню ШКФ.

Ключові слова: артеріальна гіпертензія, ендотеліальна дисфункція, L-аргінін, Тівортін.

14 Грудня, 2020

Дізнайтесь більше

Ендокринолог

Короткочасний пероральний прийом L-аргініну поліпшує ендотеліальну функцію натщесерце при низьких вихідних значеннях потікзалежної вазодилатації: метааналіз рандомізованих контрольованих досліджень

Резюме: Обґрунтування. Результати попередніх досліджень свідчать, що пероральний прийом L-аргініну впливає на ендотеліальну функцію. Однак більшість цих досліджень були невеликими, а висновки суперечливими, тому конкретні ефекти даного засобу є предметом дискусій. Мета. Метою даної роботи було оцінити вплив призначеного перорального L-аргініну на стан ендотеліальної функції за допомогою визначення значень потікзалежної вазодилатації (ПЗВД) натщесерце. План дослідження....
Без категорії

Жінки в менопаузі і стратегія Life еxtension

Після репродуктивного періоду в житті кожної жінки настає перименопаузальний, що характеризується згасанням функції яєчників та гормональною перебудовою організму. Жінки можуть відмічати порушення сну, перепади настрою, припливи, зниження працездатності, інколи депресію, фобії, зниження пам’яті. У цьому віці багато жінок уже мають терапевтичну патологію, яка в умовах дефіциту естрогенів зазвичай маніфестує. На перше місце виходять серцево-судинна патологія...