Бібліотека

Категорії
Фільтр Скинути
Анестезіолог та медицина невідкладних станів

Сучасні можливості інфузійної терапії вторинного ацетонемічного синдрому у дітей

Аналіз світових та вітчизняних джерел наукової медичної інформації у тому числі з відомих інтернет-ресурсів (Med Line, Cochrane Database, Med Scape), загалом 200 джерел.
Анестезіолог та медицина невідкладних станів

Похідні гідроксиетилкрохмалів у практиці інтенсивної терапії у педіатрії (методичні рекомендації)

Методичні рекомендації призначені для лікарів-анестезіологів, дитячих анестезіологів, лікарів медицини невідкладних станів, педіатрів. Методичні рекомендації на цю тему підготовлені в Україні вперше.
Інфекціоніст

Лихоманка та гіперпірексія в дітей. Тактика невідкладної допомоги та сучасні можливості лікування

У статті із сучасних позицій розглядаються практичні питання надання невідкладної допомоги дітям із фебрильними станами. Подані основні дані, що відбивають патогенез лихоманки. Надані рекомендації щодо виділення груп пацієнтів із високим ризиком загрозливих бактеріальних інфекцій та тактики їх обстеження й лікування.