Сучасні можливості інфузійної терапії вторинного ацетонемічного синдрому у дітей

Анестезіолог та медицина невідкладних станів, Педіатр

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України


Резюме. На підставі аналізу патогенетичних аспектів розвитку вторинного ацетонемічного синдрому у дітей та їх фізіологічних потреб у рідині, енергії та електролітах, у статті представлено обґрунтування для вибору оптимальної інфузійної терапії.

Ключові слова: діти, ацетонемічний синдром, інфузійна терапія.

Мета дослідження: на підставі аналізу літературних джерел та фізіологічних особливостей водно-електролітного та енергетичного обміну у дітей визначити оптимальні підходи для інфузійної терапії вторинного ацетонемічного синдрому (ВАС) у дітей; Обрати найбільш ефективний засіб для інфузійної терапії (ІТ).