Лихоманка та гіперпірексія в дітей. Тактика невідкладної допомоги та сучасні можливості лікування

Інфекціоніст, Педіатр

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України


Резюме. У статті із сучасних позицій розглядаються практичні питання надання невідкладної допомоги дітям із фебрильними станами. Подані основні дані, що відбивають патогенез лихоманки. Надані рекомендації щодо виділення груп пацієнтів із високим ризиком загрозливих бактеріальних інфекцій та тактики їх обстеження й лікування. Також запропоновано огляд сучасних фармакологічних можливостей жарознижуючих засобів.

Ключові слова: лихоманка, діти, жарознижуючі засоби.