Інфузійна терапія в практиці терапевта

Терапевт, Пульмонолог, Кардіолог, Гастроентеролог, Ендокринолог, Інфекціоніст, Онколог, Акушер-гінеколог, Педіатр, Невропатолог

Одним із завдань сучасної медицини є своєчасне усунення водно-електролітних порушень, що значно ускладнюють перебіг багатьох пато­логічних станів. Очевидно, що корекція даних порушень найбільш адек­ватно може бути реалізована лише за допомогою інфузійної терапії.
І в той же час, показник споживання інфузійних розчинів в Україні значно нижчий, ніж в більшості країн світу. Однією з причин є те, що в Україні лише лікарі-інтенсивісти надають належну увагу даній проблемі.
Представлені матеріали містять базову інформацію про водно-електролітний баланс і принципи його корекції і допоможуть лікарям терапевтичних спеціальностей відповісти на основні питання інфузійної терапії: «Коли? Що? Скільки?».

11 Серпня, 2016

Дізнайтесь більше

Терапевт

Корекція дефіциту заліза у пацієнтів з ХСН: оновлення практичних рекомендацій

Резюме. Європейське товариство кардіологів розглядає дефіцит заліза як поширений коморбідний стан при хронічній серцевій недостатності (ХСН) і надає рекомендації щодо його діагностики та лікування. Незважаючи на це, в клінічній практиці навіть у розвинених країнах дефіцит заліза лишається поза увагою клініцистів, і багато пацієнтів з ХСН не отримують замісної терапії, яка може позитивно впливати на функціонування...
Гастроентеролог

Пілотне дослідження анксіолітичного препарату Лодиксем у пацієнтів з гостро декомпенсованою серцевою недостатністю

Тривожні розлади нерідко супроводжують перебіг серцево-судинних захворювань і стають дедалі вираженішими за мірою їхнього прогресування. Тривога також є частим супутником пацієнтів із серцевою недостатністю (СН). У недавньому метааналізі 38 досліджень K. Easton і співавт. (2015) підрахували, що 32% пацієнтів із СН відчувають підвищений рівень тривожності, а 13% пацієнтів відповідають критеріям тривожного розладу. На більш пізніх...