Патофізіологічне обґрунтування і перспективи використання ксиліту в нутритивній підтримці онкологічних пацієнтів

Онколог

Резюме. У літературному огляді розглядається перспектива застосування п’ятиатомного спирту ксиліту як цукрозамінника, що є альтернативою надмірному споживанню рафінованих вуглеводів.
Установлено, що використання ксиліту приводить до підвищення толерантності до глюкози, стабілізує метаболічну ситуацію в пацієнтів із нестабільним перебігом цукрового діабету. Він має антикетогенні властивості й забезпечує повільну, але стійку енергопродукцію.
Використання ксиліту в парентеральному харчуванні сприяє підвищенню в печінці вмісту АТФ та інших аденілнуклеотидів, стимулює синтез білків і виділення жовчі, знижує кількість вільних жирних кислот у крові і продукцію кетонових тіл.
Здатність ксиліту пригнічувати ефект Варбурга відкриває нові можливості для потенційного покращення результатів лікування хворих із злоякісними новоутвореннями.
Ключові слова: багатоатомні спирти; ксиліт; ефект Варбурга; Ксилат