Гіалуаль-Артро в комплексному патогенетично обгрунтованому лікуванні хворих на остеоартроз

Ортопед-травматолог

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, Київ


Резюме. Результати експериментального дослідження на 32 тваринах дали змогу довести та оцінити вираженість антиоксидантного впливу комбінації гіалуронату і сукцинату в порівнянні з монопрепаратом гіалуронату. Визначена клінічна ефективність застосування комбінації гіалуронату і сукцинату (препарат Гіалуаль-Артро) в комплексному лікуванні 126 хворих на остеоартроз. Встановлено достовірне покращання результатів лікування хворих в аспекті безпеки, пролонгації та стійкості отриманого клінічного ефекту.

Ключові слова:остеоартроз, гіалуронат, сукцинат, лікування.