Бібліотека

Категорії
Фільтр Скинути
Ортопед-травматолог

Раціональні підходи до періопераційної мультимодальної аналгезії ортопедо-травматологічних хворих

Знеболювальна терапія у хворих з пошкодженнями та захворюваннями опорно-рухового апарата є складною, багатокомпонентною проблемою, яка потребує індивідуального підходу з урахуванням конкретних патогенетичних механізмів виникнення болю та дотримання ознак ефективності, безпечності та адекватності лікування.
Ортопед-травматолог

Лікування остеоартрозу в рамках доказової медицини

За останні 30-60 років зафіксовано зростання захворюваності на ОА у 5-9 разів.

Ортопед-травматолог

Профілактика та лікування посттравматичного остеоартрозу у хворих з внутрішньосуглобовими остеохондральними переломами

Розроблений комплекс лікувальних заходів, спрямованих на профілактику розвитку й прогресування посттравматичного остеоартриту.

Ортопед-травматолог

Гіалуаль-Артро в комплексному патогенетично обгрунтованому лікуванні хворих на остеоартроз

Актуальність пошуку нових методів та фарма­кологічних засобів лікування хворих на остеоарт­роз обумовлена тим, що дане захворювання зай­має майже 80 % в загальній структурі патології суглобів у осіб старше 60 років, у 10—30 % випадків остеоартроз призводить до непрацездатності різного ступеня.
Ортопед-травматолог

Інфузійна терапія в комплексному лікуванні хворих з високоенергетичними внунтрішньосуглобовими пошкодженнями проксимальної частини великогомілкової кістки

Робота базується на аналізі результатів лікування 48 хворих з переломами проксимальної частини великогомілкової кістки. Проведене дослідження незадовільних результатів оперативного лікування вказує на необхідність проведення таким хворим активної передопераційної підготовки, яка направлена на ...