Інфузійна терапія в комплексному лікуванні хворих з високоенергетичними внунтрішньосуглобовими пошкодженнями проксимальної частини великогомілкової кістки

Ортопед-травматолог

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ


Резюме. Робота базується на аналізі результатів лікування 48 хворих з переломами проксимальної частини великогомілкової кістки. Проведене дослідження незадовільних результатів оперативного лікування вказує на необхідність проведення таким хворим активної передопераційної підготовки, яка направлена на відновлення трофічних порушень. Суттєве місце займає інфузійна терапія, базовим препаратом якої є Реосорбілакт.

Ключові слова: переломи великогомілкової кістки, передопераційна підготовка, інфузійна терапія, Реосорбілакт.