Профілактика та лікування посттравматичного остеоартрозу у хворих з внутрішньосуглобовими остеохондральними переломами

Ортопед-травматолог

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ


Резюме.
Розроблений комплекс лікувальних заходів, спрямованих на профілактику розвитку й прогресування посттравматичного остеоартриту. Комплекс включає раннє оперативне лікування з репозицією відламків і стабільно-функціональний остеосинтез, що виконуються під артроскопічним контролем, а також артроскопічну обробку пошкодженого хряща та інших внутрішньосуглобових структур. У післяопераційному періоді крім загального медикаментозного лікування й системи реабілітації запропоновано інтраартикулярне застосування Hyalual® ARTRO — комбінованого препарату гіалуронової кислоти й сукцинату, що має антиоксидантні і стабілізуючі властивості. Проаналізовані порівняльні результати застосування розробленого лікування у 86 хворих із внутрішньосуглобовими переломами колінного суглоба. Доведена висока ефективність лікування розробленим методом в аспекті профілактики розвитку й прогресування остеоартриту, зменшення больового синдрому, підвищення функціональної активності пацієнтів.

Ключові слова: травма, суглобовий хрящ, артроз, профілактика, лікування, гіалуронат, сукцинат.