Раціональні підходи до періопераційної мультимодальної аналгезії ортопедо-травматологічних хворих

Ортопед-травматолог, Хірург

Національний медичний університет ім. O.O. Богомольця, м. Київ


Знеболювальна терапія у хворих з пошкодженнями та захворюваннями опорно-рухового апарата є складною, багатокомпонентною проблемою, яка потребує індивідуального підходу з урахуванням конкретних патогенетичних механізмів виникнення болю та дотримання ознак ефективності, безпечності та адекватності лікування. Доведено, що недолікований гострий біль призводить до його хронізації з формуванням вогнища патологічного больового збудження у центральній нервовій системі (ЦНС). Посттравматичний больовий синдром є гострим, ноцицептивним (соматогенним) і полімодальним та включає соматичну, вісцеральну і нейрогенну складові. Саме це визначає необхідність застосування мультимодальної фармакотерапії зазначеного больового синдрому з метою гальмування аферентного потоку больової імпульсації на різних рівнях її поширення.