Клінічний досвід застосування Флуконазолу у хворих з хронічними неспецифічними захворюваннями легень

Пульмонолог

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Щупика
Київський міський алергологічний центр


В останні роки набуває великого значення проблема мікотичного ураження дихальних шляхів. Спостерігається значнє зростання грибкових захворювань як запальної, так і алер­гічної природи [2, 3, 4]. Кандидозна інфекція може приводити до алергічної пере­будови організму та виникненню різних алергічних реакцій і захворювань. Гриби роду Саndida, містять повноцінні та ак­тивні антигени та спроможні викликати сенсибілізацію організму, яка може розвиватися не тільки при клінічно виражених формах мікозу, але й у носіїв кандидозу. Гриби роду Саndida в одних випадках мають самостійну алергізуючу дію, в інших — беруть участь у формуванні та підтримці алергічних реакцій нарівні з іншими алергізуючими факторами. Виник­нення алергічного компоненту значно змінює клінічні симпто­ми, обтяжує перебіг кандидозу та того первинного захворю­вання, на фоні якого останній розвинувся. Часто алергічне ускладнення кандидозу стає більш тяжким, ніж саме грибкове захворювання (наприклад, мікотична бронхіальна астма, кандидозна екзема та ін.) [1,2, 3].

Слід зазначити, що серед великої кількості різноманітних факторів, які мають етіологічне значення в розвитку симптомокомплексу бронхіальної астми, роль дріжжеподібних грибів ще враховується недостатньо. Відомо, що наявність патоген­них та сапрофітних грибів сприяє розвитку обструкції дихальних шляхів, а астма може розвиватися після грибкових інфек­цій легень.

Факторами ризику при розвитку цієї патології є багато причин, зокрема захворювання з порушенням імунологічного стану, застосування кортикостероїдів, які пригнічують імунітет [2, 4, 6], а також усунення конкурентної дії нормальної бактеріальної флори під впливом антибіотиків.

Є досить широкий спектр захворювань, що обтяжуються грибковою інфекцією. До них належить гормонозалежна бронхіальна астма [2, 4]. За даними літератури, у хворих на бронхіальну астму, в базову терапію яких включені кортикос­тероїди, найчастіше виявляються грибки роду Саndida.

Деякі автори вказують, що алергічні прояви в легенях мо­жуть виникати і при незначній кількості кандидозної флори в дихальних шляхах. При цьому має значення не кількість вияв­лених колоній грибів, а реакція організму хворого на грибки [1, 2].

До теперішнього часу лікування хворих з грибковими ураженнями дихальних шляхів було дуже складним, тому що досі відомі та найчастіше застосовувані препарати мають, на жаль, незначну протигрибкову активність, а також гепатотоксичну дію, що також обмежує їх застосування [2, 5].

Одним із шляхів підвищення клінічної ефективності лі­кування хворих на бронхіальну астму із супутніми грибковими ураженнями є застосування нових протигрибкових препаратів.

Метою роботи було вивчення ефективності нового про­тигрибкового препарату Флуконазолу (виробництва фарма­цевтичного підприємства “ЮРiЯ-ФАРМ”, м. Київ) та можливості підвищення ефективності лікування хворих на брон­хіальну астму із супутніми мікотичними ураженнями дихальних шляхів.