Вплив латрену на морфофункціональні властивості еритроцитів та газовий склад крові при бронхообструктивному синдромі на тлі тиреоїдної дисфункції у хворих старших вікових груп

Терапевт, Пульмонолог

Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці


Резюме. У динаміці інфузійної терапії латреном хворих старших вікових груп із ХОЗЛ покращуються мікроциркуляторні властивості крові, зокрема, відновлюється деформаційна та осмотична здатність еритроцитів, знижується їх агрегаційна активність та зменшується відносна в’язкість еритроцитарної суспензії, що супроводжується підвищенням плинності крові та її здатності віддавати кисень з вірогідним зниженням циркуляторної та вентиляційно-перфузійної гіпоксії, клінічно – зменшенням задишки і покращенням якості життя.

Ключові слова: хронічні обструктивні захворювання легень, латрен, реологічні властивості еритроцитів, циркуляторна гіпоксія, тиреоїдна дисфункція.

Вступ. Одним з важливих механізмів патогенезу та прогресування бронхообструктивного синдрому (БОС) при хронічних обструктивних захворюваннях легень (ХОЗЛ), що має на різних етапах і фазах хвороби різну міру вираженості і значимості, є порушення мікроциркуляції та морфофункціонального стану еритроцитів та тромбоцитів [1, 2, 3, 5, 10]. Поява ознак структурної дезорганізації ендотеліоцитів, активація тромбоцитарної ланки гомеостазу, порушення морфофункціональних властивостей еритроцитів та зовнішніх шляхів системи коагуляції завершується тромбоутворенням на рівні судин малого кола кровообігу [6, 7]. Наслідком цього є прогресування гіпоксії дисмікроциркуляторного генезу та посилення вивільнення ефекторними клітинами БАР типу гістаміну і серотоніну, які володіють вазопресорними реакціями відносно судин малого кола [4, 8]. Істотний дисбаланс у функціонуванні багатокомпонентної системи регуляції гомеостазу з активацією низки патогенетичних чинників при ХОЗЛ поглиблює тиреоїдну та глюкокортикоїдну дисфункцію, що призводить до прогресування механізмів процесів ремоделювання бронхіального дерева в осіб старшого віку.

Вищевикладене засвідчує актуальність призначення у динаміці лікування ХОЗЛ медикаментозних засобів, в основі механізму дії яких лежить ефективне гальмування патологічної агрегації тромбоцитів та еритроцитів, корекція високої в’язкості крові та нормалізація структурно-функціональної активності інтими судинного русла, що зменшить ознаки циркуляторної гіпоксії. До таких препаратів належить розчин для інфузій – латрен з посиленою мікроциркуляторною дією, що додатково покращує реологічні властивості крові і нормалізує електролітний склад плазми [6]. Ізоосмолярний розчин електролітів потенціює дію активного компонента препарату пентоксифіліну, що покращує мікроциркуляцію і реологічні властивості крові, гальмує фосфодіестеразу, підвищує вміст ц-3,5-АМФ у гладком’язових клітинах судин, тромбоцитах [7].

Мета дослідження. Вивчити реологічні властивості еритроцитів та газовий склад крові в динаміці лікування латреном при хронічних обструктивних захворюваннях легень залежно від варіанта тиреоїдної та дисфункції у хворих старших вікових груп.