Бібліотека

Категорії
Фільтр Скинути
Пульмонолог

Вплив латрену на морфофункціональні властивості еритроцитів та газовий склад крові при бронхообструктивному синдромі на тлі тиреоїдної дисфункції у хворих старших вікових груп

Одним з важливих механізмів патогенезу та прогресування бронхообструктивного синдрому (БОС) при хронічних обструктивних захворюваннях легень (ХОЗЛ), що має на різних етапах і фазах хвороби різну міру вираженості і значимості, є порушення мікроциркуляції та морфофункціонального стану еритроцитів та тромбоцитів.
Пульмонолог

Особливості інфузійної терапії Максицином хворих на ко-інфекцію ВІЛ/туберкульоз залежно від клінічної характеристики коморбідності

У статті наведені дані щодо клінічної характеристики хворих з коморбідною патологією ВІЛ/ТБ.
Пульмонолог, Ендокринолог, Анестезіолог та медицина невідкладних станів

Ефективність використання препарату Латрен у динаміці лікування хронічних обструктивних захворювань легень на тлі тиреоїдного та глюкокортикоїдного дисбалансу у хворих літнього та старечого віку.

Хронічні обструктивні захворювання легень (ХОЗЛ) — є однією з провідних причин захворюваності та смертності сучасного суспільства, значною економічною і соціальною проблемою, яка допоки не має тенденції до покращення.

Пульмонолог, Ендокринолог

Вплив Латрену на реологічні властивості та газовий склад крові у хворих літнього та старечого віку при хронічних обструктивних захворюваннях легень на тлі тиреоїдної дисфункції.

Викладені результати досліджень свідчать, про більшу ефективність поєднання стандартної терапії у комбінації з Латреном у патогенетичному лікуванні хворих на ХОЗЛ літнього та старечого віку з тиреоїдною гіпофункцією та гіпокортизолемією, порівняно з брохолітиками.