Технології

Полімерні частинки для доставки активних фармацевтичних інгредієнтів

Синтез полімерних часток різних розмірів включає в себе як хімічні, так і фізичні методи виробництва.

Хімічні методи синтезу у контрольованих потоках розчинників дозволяють одержати мультишарові частинки АФІ та біополімерів для пролонгованого вивільнення та підтримання плато концентрації терапевтичного агента. Проточні системи із одно, або багатофазними рівнями потоку рідин являють собою нетривіальні та унікальні технологічні рішення, які створюються безпосередньо під окремо взяті формуляції. Маніпулювання розчинністю та швидкостями потоків рідин дозволяє чітко задавати морфологічні властивості часток, а також їх розмір відповідно до технічного завдання. Фізико-хімічні методи одержання полімерних часток переважно побудовані на багатофазних системах розчинників із подальшою параметризацією диспергування емульсій.

Застосування фізичних методів обробки високомолекулярних сполук переважно складається із мультифорсункових спрей-осушувачів у потоці інертного газу із подальшим фракційним розсівом на вібро-ситових установках. При цьому часточки проходять стадії діалізного очищення або ультрафільтрації із подальшим ліофілізуванням для одержання стерильних продуктів.

Для прищеплення специфічних сполук-лігандів до поверхні полімерних часток застосовуються як стандартні методи синтезу органічних сполук, так і розроблюються удосконалені механізми реакцій із застосуванням мікрохвильового нагрівання та фотореакції за допомогою ультрафіолетового випромінювання для зменшення об’єму токсичних непереробних відходів хімічного синтезу.