ТЕРАПЕВТИЧНІ ФОКУСИ

Імунологія

За більш як 30 років застосування моноклональні антитіла (МАТ) довели свою ефективність у лікуванні різноманітних захворювань, включаючи рак, автоімунні хвороби, вірусні інфекції, бронхіальну астму та інші. Перевага антитіл полягає в їх здатності специфічно зв’язуватися з цільовою молекулою. Завдяки такій взаємодії вони здатні запускати апоптоз, пригнічувати ріст клітин, імітувати або блокувати ліганди, таким чином порушуючи або блокуючи біологічний (чи патологічний) процес.

Специфічність, чутливість і низька імуногенність терапевтичних засобів на основі антитіл зробили їх ефективним інструментом цільового лікування в онкології. Адже певні генетичні маркери, на які може націлюватись антитіло,  виробляються або надмірно експресуються саме злоякісними клітинами. Крім того, кон’югація МАТ з цитотоксичними сполуками дозволяє розрізняти здорові тканини від ракових, тим самим збільшуючи потенціал знищення клітин цитотоксичними препаратами. Імунотерапія стала невід’ємною частиною протоколів лікування колоректального раку, раку молочної залози, легень, яєчників, шкіри, шлунку та деяких лейкемій і лімфом.

Однак, за деяких патологічних станів, імунну систему необхідно пригнічувати. Це стосується пацієнтів з автоімунними розладами або тих, кому проводиться трансплантація органів. Хоча існує неспецифічна супресивна терапія, біопрепарати на основі МАТ дозволяють блокувати чи модулювати певні каскади реакцій імунної системи для досягнення більш цілеспрямованого та менш руйнівного впливу на здоров’я пацієнта. Антитіла-інгібітори TNF-a, інтерлейкін та В-клітин успішно використовуються для лікування хвороби Крона, ревматоїдного артриту, розсіяного склерозу тощо.

Розробка білкових терапевтичних препаратів, переважно МАТ, є одним із ключових пріоритетів ЮРіЯ-ФАРМ у галузі біотехнологій. Ми розуміємо терапевтичну цінність біопрепаратів для лікування раку та деяких спадкових захворювань і прагнемо зробити цей варіант лікування більш доступним для пацієнтів, які цього потребують.

Наша команда експертів працює над платформних рішень для повного циклу розробки рекомбінантних білків: від відкриття до пілотного виробництва. Наша модульна система збирання експресуючих векторів дозволяє проектувати вектори з архітектурою різної складності та легко модифікувати їх для подальших потреб проекту. Ми створюємо клітинні лінії та оптимізуємо параметри культивування, щоб забезпечити виробництво високих титрів цільових білків. Ми проводимо всебічне профілювання клональних клітинних ліній і впроваджуємо найсучасніші аналітичні методи для здійснення поглибленої характеристики продукту. Універсальність цих платформ дозволяє розробляти різні класи рекомбінантних білків, що мають потенційну терапевтичну цінність.

Розуміючи важливість і революційність біотехнологічних винаходів, ЮРіЯ-ФАРМ розробляє як біосиміляри, так і оригінальні білкові терапевтичні препарати, включаючи MAТ, фьюжн-білки та фактори росту сімейства TGF-B, які будуть використовуватися для лікування раку, автоімунних захворювань та у лікуванні пацієнтів з ортопедичними проблемами.