Застосування нового вітчизняного фторхінолону IV покоління Бігафлону® при негоспітальній пневмонії

Терапевт, Пульмонолог, Фтизіатр

На­ціо­нальний медичний університет ім.О.О.Богомольця, Київ


За даними ВООЗ негоспітальна пневмонія (НГП) займає четверте місце у загальній структурі причин смертності. Саме тому пошук ефективних способів лікування хворих на пневмонію залишається одним із актуальних напрямів медицини.

Антибактерійний препарат, який вибирають для емпіричного лікування при НГП, має бути активним принаймні проти шести основних збудників: H.influenzae, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus et spp., Chl.pneumoniae, Legionella pneumophila.

Найширше вживані у практиці лікаря β-лактамні антибіотики не ефективні по відношенню до внутрішньоклітинних збудників, фторхінолони ІІІ і IV поколінь досить активні щодо Streptococcus pneumoniae і внутрішньоклітинних мікроорганізмів. Одним із таких препаратів є гатифлоксацин — фторхінолон IV покоління.

Бігафлон® (гатифлоксацин) виробництва “Юрія-Фарм” належить до антибактерійних препаратів із групи фторхінолонів (IV покоління). Інгібує бактерійну ДНК-гідразу і топоізомеразу IV типу, що пригнічує поділ клітин. Викликає структурні зміни у цитоплазмі й загибель мікроорганізмів.

Бігафлон® має широкий спектр антибактерійної дії. Препарат високоактивний як щодо аеробних грамнегативних і грампозитивних бактерій, так і відносно внутрішньоклітинних мікроорганізмів. Антибактерійна дія гатифлоксацину поширюється на бактерії, що продукують β-лактамази, у тому числі на збудники нозокоміальної інфекції, а також на атипові мікроорганізми: С.pneumoniae, C.trachomatis, M.pneumoniae, L.pneumophila, Ureoplasma. Крім цього, до гатифлоксацину чутливі такі збудники, як мікобактерії, Helicobacter pylorі, анаероби.

Біодоступність гатифлоксацину становить 96%, він швидко проникає у тканини і розподіляється в біологічних рідинах. Високі його концентрації утворюються в легенях, слизовій оболонці бронхів, у передміхуровій залозі, шкірі, жовчі, придаткових пазухах, тканинах середнього вуха, матці тощо.

Згідно з даними багатоцентрових подвійних сліпих досліджень ефективності гатифлоксацину порівняно з цефалоспоринами, макролідами, левофлоксацином та ін. доведена його більша ефективність при пневмоніях, бронхітах, інфекціях сечових шляхів.

Бігафлон® випускається у вигляді 0,4% розчину по 100 мл у флаконах, призначається внутрішньовенно (в/в) краплинно 1 раз на добу по 400 мг (100 мл). Тривалість терапії Бігафлоном® становить не більше 14 діб. Рекомендовано продовжувати лікування принаймні протягом 48–72 годин після нормалізації температури тіла або підтвердженого мікробіологічними тестами факту знищення збудника.

При пневмонії у пацієнтів із нормальною функ­цією нирок (кліренс креатиніну більше 50 мл/хв) добова доза препарату становить 400 мг в/в 1 раз на добу, а тривалість лікування — від 7 до 10 днів. Бігафлон® переважно добре переноситься хворими, побічні реакції спостерігаються досить рідко.

Висновки:

  1. Препарат Бігафлон® — 0,4% розчин по 100 мл у флаконах виробництва ВАТ “Юрія-фарм” — справляє виражену протизапальну і антибактеріальну дію при лікуванні хворих на НГП.
  2. Досліджуваний препарат виявився ефективним у 87% хворих.
  3. За всіма параметрами антибактерійного ефекту (спектр чутливості мікроорганізмів, зниження і нормалізація температури тіла, характер мокротиння, нормалізація аналізів крові) досліджуваний препарат Бігафлон® не поступається референтному препарату Тебріс.
  4. Незначні побічні дії при лікуванні препаратами Бігафлон® і Тебріс спостерігалися відповідно у 3,3% і 3,3% хворих, що за відсутності неба- жаних змін лабораторних показників свідчать про безпечність їх застосування.
  5. Результати клінічного дослідження дозволя- ють рекомендувати препарат Бігафлон® 0,4% розчин у флаконах по 100 мл виробництва ВАТ “Юрія-фарм” для широкого клінічного застосування