Бібліотека

Ефективність антисептика Декасан у комплексному лікуванні хворих із загостренням хронічного циститу

Резюме. У роботі наведені дані щодо застосування розчину антисептика Декасан у комплексному лікуванні хворих із загостренням хронічного циститу.  Висновки  1. Розчин 0,02% декаметоксина – Декасан – ефективний антисептик для місцевого застосування (інстиляцій в сечовий міхур) і має виражений клінічний ефект у хворих з хронічним бактеріальним циститом.  2. Препарат Декасан в розведенні ...

ЧАСТОТА ПОБІЧНИХ ЕФЕКТІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ МЕТРОНІДАЗОЛУ ТА ОРНІДАЗОЛУ В КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ

Резюме. Побічні ефекти, що виникають при використанні медичних засобів, а особливо антибіотиків, в останні роки привертають пильну увагу в зв’язку зі збільшенням частоти клінічного застосування антибактеріальних препаратів.  Мета дослідження – порівняльна оцінка побічних ефектів метронідазолу і орнідазолу при лікуванні хворих з інфекціями, що викликані анаеробними мікроорганізмами.  Матеріали і методи. У дослідження ...

Сучасні уявлення про антибактеріальну терапію нозокоміальних інфекцій сечових шляхів

Резюме. У статті наведені дані дослідження клінічної і бактеріологічної ефективності та безпеки застосування препарату Браксон (тобраміцин) при лікуванні нозокоміальних інфекцій сечових шляхів (НІСШ). Відповідно до отриманих результатів продемонстрована доцільність призначення даного антибактеріального препарату у хворих, сечові шляхи яких інфіковані Pseudomonas aeruginosa. Згідно з показниками лабораторних досліджень антимікробної активності препарату Браксон, його ...

КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СУЧАСНОЇ АНТИБІОТИКОТЕРАПІЇ ПРИ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ МАТКИ ТА ЇЇ ПРИДАТКІВ

Резюме. У статті розглянуті питання ефективності антибіотикотерапії з використанням комбінації левофлоксацину та орнідазолу (препарат Грандазол) порівняно з традиційною комбінованою протимікробною терапією при запальних захворюваннях жіночих внутрішніх статевих органів. Було обстежено і проліковано 79 жінок віком від 19 до 40 років із гострими запальними захворюваннями внутрішніх статевих органів. Основна група складала 40 жінок, ...

Вагінальний біоценоз і генітальні інфекції: особливості місцевого лікування

Резюме. У статті викладені питання щодо мікробіоценозу піхви в нормі та патології, охарактеризовані найбільш часті порушення (специфічні і неспецифічні вагінальні інфекції, вагінальний кандидоз), розглянуті різні аспекти місцевого лікування. Обґрунтовано доцільність застосування сучасного вітчизняного антимікробного препарату Декасан.  Ключові слова: біоценоз піхви, вагініт, вагінальний кандидоз, вагінальні інфекції, декаметоксин, Декасан.

ДЕТОКСИКУЮЧІ ВЛАСТИВОСТІ ПРЕПАРАТУ РЕОСОРБІЛАКТ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ГЕМОСТАЗ

Резюме. Застосування Реосорбілакту у вигляді внутрішньовенних інфузій у комплексній терапії пацiєнтiв iз гнійно-септичними захворюваннями, ізольованими черепно-мозковими травмами, пневмоніями та операціями з приводу реконструкції внутрішньої сонної артерії має виражений детоксикаційний ефект, який проявляється зниженням концентрації молекул середньої маси і продуктів перекисного окислення ліпідів. Швидко нормалізувалися показники системи згортання крові, що свідчило про ...

Роль L-аргініну в лікуванні серцево-судинних захворювань: у фокусі – вибір ефективної дози

L-аргінін – умовно незамінна амінокислота, що вперше була виділена 1886 р. E. Schulze та E. Steiger, а структура її встановлена E. Schulze та E. Winterstei 1897 р. [1]. L-аргінін використовується декількома шляхами для синтезу білка та низькомолекулярних біоактивних речовин (наприклад, оксиду азоту – NO, орнітину, проліну, креатину й поліамінів), які ...

Гострий ішемічний інсульт: розкриваючи максимальні можливості фармакотерапії

Гострий ішемічний інсульт Трускавець ZU_12_2019_ За матеріалами XXI Міжнародної науково-практичної конференції «Міждисциплінарні питання в сучасній неврології», 22-24 квітня, м. Трускавець. Значна увага під час заходу була приділена проблемним аспектам ведення хворих на гострий ішемічний інсульт. У рамках присвяченого інтенсивній терапії в кардіоневрології окремого наукового симпозіуму відбулося обговорення можливостей сучасної фармакотерапії гострого інсульту, котрі доступні сьогодні ...

Гостре пошкодження нирок і едаравон при гострому ішемічному інсульті: реєстр інсульту Fukuoka

Едаравон і гостра ниркова недостатність Актуальність. Є певні повідомлення, що поглинач вільних радикалів едаравон, який використовується для лікування ішемічного інсульту, спричиняє побічний ефект — гостре пошкодження нирок (ГПН). Мета: з’ясувати, чи пов’язане використання едаравону із виникненням ГПН у пацієнтів із гострим ішемічним інсультом. Матеріали та методи. У дослідження були включені 5689 пацієнтів із гострим ішемічним ...

Стресова гіперглікемія: обговорення шляхів її усунення за допомогою багатоатомних спиртів

У літературному огляді розглядається перспектива відновлення активного використання багатоатомних спиртів у практиці інтенсивної терапії. Інформація орієнтована на особливості метаболізму та очікувані ефекти багатоатомного п’ятивуглецевого спирту ксиліту. Доцільність застосування розчинів ксиліту аргументується зниженням ризику розвитку гіперглікемії, зменшенням потреби у введенні інсуліну і разом із тим закономірним зменшенням ризику формування гіпоглікемічних станів, ...
Завантажити ще