Бібліотека

НОВІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ ТРОФІЧНИХ УРАЖЕНЬ НИЖНІХ КІНЦІВОК У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ

Розроблена методика лікування з використанням препарату Лацерта дозволила підвищити ефективність лікування, прискорити одужання, знизити кількість ускладнень у хворих на ЦД з трофічними нейропатичними виразками нижніх кінцівок. 

Керівництво ESC від 2019 р. з лікування пацієнтів з надшлуночковою тахікардією

Керівництво ESC від 2019 р. з лікування пацієнтів з надшлуночковою тахікардією Робоча група Європейського товариства кардіологів (ESC) з лікування пацієнтів з надшлуночковою тахікардією Розроблене у співпраці з Європейською асоціацією дитячої кардіології та вроджених серцевих захворювань (AEPC)

Догляд та лікування в гострому періоді інсульту: необхідне, достатнє та межі дозволеного

Актуальність роботи: публікація містить огляд основних положень для організації догляду за пацієнтами в гострому періоді інсульту, що ґрунтуються на поточних рекомендаціях і найкращому клінічному досвіді. Мета публікації:  допомогти новим інсультним центрам в організації процесу ведення хворих, доповнивши документальний супровід (локальний протокол та маршрут пацієнта) ключовими положеннями з догляду для мінімізації ...

Реосорбілакт покращує ефективність емпіричної терапії запальних захворювань органів малого таза

Використання розчину Реосорбілакту сприяло нормалізації мікроциркуляції в органах малого таза й активізації лімфодренажної функції. На цю думку наводить поступове зниження індексу резистентності у яєчникових артеріях, який становив 1,1 на 7‑му добу і 0,9 на 14‑ту добу лікування. Отже, нормалізація гемодинаміки була пріоритетним ефектом проведеної терапії. Ефективна санація була можлива не ...

Тези Школи Кардіологів Львів

У березні 2020 р. у Львові відбулася науково-практична конференція «Високоспеціалізована діагностика та лікування серцево-судинних захворювань». Лозунг заходу: «Хронічна кардіопатологія: знижуємо ризики, підвищуємо якість життя». Леонід Георгійович Воронков, завідувач відділення серцевої недостатності ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стра­жеска» НАМН України (м. Київ), д. мед. н., професор, звернув особливу увагу на ...

COVID-19 і хронічне обструктивне захворювання легень: точки дотику та зони ризику

Під час пандемії COVID-19 зростає увага клініцистів до респіраторних симптомів. Кашель і прогресуюча задишка є основними проявами тяжкої коронавірусної пневмонії. Водночас не втрачає актуальності проблема хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ), яка має в рази більші масштаби та медико-соціальні наслідки.

LACERTA

Лікування трофічних виразок LACERTA – FTR методика

Інфузійна терапія при пневмонії: що нового?

Резюме. У зв’язку зі збільшенням захворюваності на пневмонію, її тяжким перебігом і розвитком ускладнень, змішаною вірусно-бактеріальну етіологією, а також оголошенням Всесвітньою організацією охорони здоров’я COVID-19 пандемією були розроблені сучасні гайдлайни щодо клініки, перебігу, лікування, застосування респіраторної підтримки й реабілітації хворих на COVID-19. Особливістю перебігу тяжких пневмоній є швидкий розвиток гострого ...

Ефективність комбінованого препарату L-аргініну та L-карнітину в терапії пацієнтів з гострим інфарктом міокарда

Сучасні технології лікування гострого коронарного синдрому – фармакологічні, фармакоінвазивні та хірургічні – значно поліпшили перебіг інфаркту міокарда (ІМ), знизили смертність у більшості регіонів світу, зменшили кількість післяінфарктних ускладнень, проте проблема ранньої соці-алізації цих пацієнтів залишається актуальною. Зниження інвалідності, найбільш раннє повернення до праці, можливість вести нормальний спосіб життя –  все ...

Залізодефіцитна анемія вагітних

У статті розглянуті питання ефективності застосування препарату заліза (ІІІ) гідроксидсахарозного комплексу (Суфер) під час лікування залізодефіцитної анемії у вагітних. У дослідженні брали участь 56 вагітних віком 18–42 років (середній вік 26,3 року) у терміні гестації 18–30 тиж. Розрахунок дози препарату проводять індивідуально для кожної пацієнтки залежно від рівня гемоглобіну. Середня ...
Завантажити ще