Бібліотека

Кардіопротекторний ефект донатора оксиду азоту в пацієнтів з артеріальною гіпертензією

Резюме: Останнє десятиліття ознаменувалося інтенсивним розвитком фундаментальних та клінічних досліджень щодо ролі судинного ендотелію в ґенезі серцево-судинних захворювань (ССЗ). Сьогодні увага дослідників прикута до вивчення ролі дисфункції ендотелію (ДЕ) в патогенезі ССЗ, а також до пошуку способів її ефективної корекції. В статті наводяться дані міжнародних і українських публікацій щодо можливого ...

Перші дані міжнародного багатоцентрового клінічного дослідження RheoSTAT-CP0698 щодо ефективності та безпеки інфузійного розчину Реосорбілакт® у комплексній терапії пневмонії

Резюме: Адекватне й ефективне лікування пневмонії тяжкого перебігу нині особливо актуальне. Найпроблемнішими є питання інфузійної терапії. Наявна на сьогодні доказова база та сучасні настанови віддають перевагу збалансованим кристалоїдним інфузійним розчинам як патогенетичній терапії тяжкої пневмонії та сепсису. Склад Реосорбілакту забезпечує суттєві переваги в пацієнтів із тяжкими інфекціями, в тому числі ...

Ендотеліїт як важливий чинник Long Covid і шляхи медикаментозної корекції

Резюме: Коронавірусну хворобу COVID-19, яка стала безпрецендетним викликом глобального масштабу, спричинює прозапальний і протромбогенний збудник – коронавірус 2 (SARS-CoV-2), інфікування яким веде до розвитку тяжкого гострого респіраторного синдрому [López Castro, 2020; Higgins et al, 2021; Østergaard, 2021]. Станом на 14 січня 2022 року, підтверджено більше 318 млн випадків захворювання на ...

Можливості застосування фіксованої комбінації левокарнітину та L-аргініну при хронічній ішемічній хворобі серця

Резюме. Серцево-судинні захворювання (ССЗ) продовжують залишатися ключовою причиною смертності в усьому світі. В Україні станом на 2018 рік від ішемічної хвороби серця (ІХС) померло 68,8% осіб, від цереброваскулярних патологій разом з інсультом – 27,9%. Це найвищий показник у Європі, він перевищує смертність від туберкульозу, СНІДу тощо. В статті наводяться дані ...

Нові можливості застосування блокатора ішемічного каскаду в терапії гострого інфаркту міокарда

Резюме. Окисний стрес відіграє особливу роль при гострому коронарному синдромі (ГКС), зокрема, є провідною ланкою патогенезу реперфузійного пошкодження міокарда. Продукти вільнорадикального окиснення можуть запускати процеси загибелі кардіоміоцитів та бути відповідальними за 50 % кінцевого розміру зони некрозу при ГКС, виникнення реперфузійних аритмій, систолічної мікросудинної дисфункції. Тому адекватна антиоксидантна терапія, спрямована ...

Чинники, що пов’язані з відновленням функції правого шлуночка хворих із тромбоемболією легеневої артерії при короткотривалому спостереженні

Резюме: Мета роботи – дослідити можливий вплив препарату тіворель на покращення функції правого шлуночка у хворих на гостру тромбоемболію легеневої артерії (ТЕЛА). Матеріали та методи. Дослідження проведено в період з 1 вересня 2019 р. по 31 грудня 2020 р. на базі КНП «Міська клінічна лікарня № 8» Харківської міської ради. ...

Больовий синдром в неврології: ефективний старт терапії

М’язово-скелетні болі різної локалізації (біль у шиї, кінцівках, спині, суглобах, а також розлитий біль) є однією з провідних причин звернення пацієнтів до лікаря первинної ланки (Main C. J., Williams A. C.C., 2002). Біль у нижній частині спини (БНЧС) є патологічним станом опорно-рухового апарату, який чинить значний несприятливий вплив на якість життя. За визначенням, БНЧС ...

Тактика раціональної антибіотикотерапії в акушерстві

У рамках V Міждисциплінарного наукового конгресу з міжнародною участю «Невідкладні стани та анестезіологічне забезпечення в акушерстві, гінекології та перинатології» провідними спеціалістами було висвітлено низку важливих питань стосовно тактики ведення вагітних у різних клінічних ситуаціях. Зокрема, із доповіддю «Антибіотикотерапія в акушерстві. Як покращити нашу тактику?» виступила доцент кафедри анестезіології, інтенсивної терапії ...

Інформаційний лист: Спосіб корекції вульвовагінальної інфекції у дівчат-підлітків

Суть впровадження: Спосіб корекції вульвовагінальної інфекції у дівчат-підлітків. Пропонується для впровадження в закладах охорони здоров’я (обласних, міських, районних) акушерсько-гінекологічного профілю спосіб корекції вульвовагінальної інфекції у дівчат-підлітків. Автором запропоновано використання антисептичного засобу широкого спектру дії декаметоксину для зовнішнього та внутрішньопорожнинного використання. Оцінка науково-технічної розробки за Шкалою градації доказів і сили рекомендацій ...

Вибір локального анестетика в акушерській анестезіології: огляд літератури та демонстрація власного досвіду

Резюме. Реґіонарна анестезія широко використовується в акушерській практиці та у багатьох випадках є методикою вибору. Вона включає нейроаксіальну анестезію (спінальну, епідуральну, комбіновану спінально­епідуральну, епідуральну з пункцією твердої мозкової оболони), реґіонарні блоки (наприклад, TAP­блок, QL­блок, ESP­блок, пудендальний блок тощо), а також місцеву інфільтраційну анестезію, яка використовується як для знеболення маніпуляцій, так ...
Завантажити ще