Бібліотека

Ефективність комбінованої терапії препаратами Ксаврон, Тіворель і Реосорбілакт у пацієнтів з пневмонією, спричиненою COVID-19: клінічні випадки

Клінічні випадки У публікації подано серію клінічних випадків пацієнтів із пневмоніями, спричиненими COVID-19, до схеми лікування яких було включено препарати Ксаврон, Тіворель і Реосорбілакт, що дозволило швидко досягти покращання стану пацієнтів і сприяло полегшенню перебігу захворювання. В умовах, коли етіотропні препарати, які діють безпосередньо на збудник COVID-19, ще не розроблені, надзвичайно важливим ...

Постковідний синдром: патогенез та основні напрями реабілітації

Снимок Спалах коронавірусної інфекції (COVID‑19), що з’явилася в Китаї у грудні 2019 р. і швидко переросла в пандемію світового масштабу, продовжує залишатися однією з найсерйозніших проблем людства. Наразі накопичилося чимало даних, які пояснюють природу зумовленого коронавірусом SARS‑CoV‑2 тяжкого гострого респіраторного дистрес‑синдрому (ГРДС) з погляду вірусології, епідеміології та клінічної тактики. Сьогодні науковці ...

Огляд «МІСЦЕ ПЕНТОКСИФІЛІНУ В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ПАЦІЄНТІВ З COVID-19»

У процесі пошуку оптимальних методів лікування пацієнтів з COVID-19 були досліджені ефекти імуномодуляторів, антагоністів цитокінів і раннього застосування антикоагулянтної терапії. Пентоксифілін, неспецифічний інгібітор фосфодіестерази, що широко використовується для покращання реологічних властивостей крові, має корисні протизапальні властивості й вірогідно знижує сироваткові рівні прозапальних цитокінів, таких як інтерлейкін (IL) 6, IL-1, фактор ...

Нейроінвазія при коронавірусній інфекції: патогенез та перспективи лікування

Вірус SARS-CoV-2 має тропізм до клітин ЦНС і може викликати розвиток неврологічної симптоматики в інфікованих пацієнтів.  У цьому контексті введення до схеми інтенсивної терапії едаравону (препарату Ксаврон®) може бути доцільним з огляду на його здатність зменшувати прояви не тільки оксидативного стресу, але й явищ «цитокінового шторму», а саме значущого зменшення ...

Корекція стресової гіперглікемії в хірургічнихпацієнтів із метаболічним синдромом

Резюме.  Гіперглікемія і порушення толерантності до глюкози супроводжують періопераційний стрес у хірургічних хворих.             За результатами досліджень доведено , що підвищення рівня глюкози не представляє значного ризику, якщо рівень лактату не є  підвищеним. Отже необхідним є корекція стресової гіперглікемії з метою зниження летальності не введенням інсуліну, ...

Застосування препарату “Ксилат” у корекції стресової гіперглікемії хірургічних пацієнтів з метаболічним синдромом.

Резюме.   Гіперглікемія і порушення толерантності до глюкози супроводжують періопераційний стрес у хірургічних хворих.             За результатами досліджень доведено , що підвищення рівня глюкози не представляє значного ризику, якщо рівень лактату не є  підвищеним. Отже необхідним є корекція стресової гіперглікемії з метою зниження летальності не введенням інсуліну, ...

Важливість немоторних симптомів у клінічній картині хвороби рухового нейрона.

Немоторні симптоми є облігатною ознакою хвороби мотонейрона і часто можуть бути чутливим індикатором загального функціонального стану хворих. У структурі немоторних симптомів у хворих на БАС переважають шлунково-кишкові порушення, втрата маси тіла, біль, пітливість і занепокоєння. Наявність у пацієнтів немоторних симптомів свідчить про мультисистемний характер цього фатального захворювання. Використання шкали немоторних ...

Застосування препаратів едаравону, цитиколіну й електролітів та L-аргініну в пацієнтів із гострим порушенням мозкового кровообігу.

У статті представлено результати застосування цитопротекторної терапії, застосованої на додаток до традиційного лікування пацієнтів із гострим порушенням мозкового кровообігу. Актуальним напрямом у лікуванні пацієнтів із ГПМК є застосування цитопротекторів, які можуть бути ефективним доповненням до тромболізису. Ці засоби захищають ішемізовані нейрони та нейросудинні одиниці від незворотних ушкоджень, посилюють нейропластичність і ...

Діагностика та лікування артеріальної гіпертензії

У своїй статті Л.А. Міщенко висвітлила проблему АГ та її наслідків, а саме – ураження органів-мішеней. Також Л.А.Міщенко розкрила причинно-наслідковий зв’язок. «Ендотеліальна дисфункція (ЕД) –  проміжна стадія в континуумі судинних захворювань, які призводять до небажаних клінічних подій. Адже ендотелій є ключовою ланкою в цьому патологічному процесі, що потребує окремого підходу ...

Потенційні можливості лікування COVID-19: протидія надмірному запаленню, антиоксидантний вплив і цитопротекція

Зважаючи на небезпеку пандемії, що й досі не стихає, існує потреба в розробленні нових схем лікування коронавірусної хвороби (COVID‑19), у тому числі в переосмисленні вже знайомих, добре вивчених препаратів і застосуванні їх у новому контексті. У публікації представлений власний досвід провідних вітчизняних спеціалістів лікування COVID‑19, який прозвучав у рамках доповідей ...
Завантажити ще