Бібліотека

Обґрунтування використання методу превентивної анальгезії ацетамінофеном для знеболення в ранньому післяопераційному періоді в дітей

Комплексне вивчення реакцій больової поведінки, лабораторних стресових тестів дало змогу впевнитись у тому, що використання схеми превентивної анальгезії на основі ацетамінофену 30 мг/кг та методу постійної інфузії препаратів (фентаніл у дозі 5 мкг/кг/год) сприяє ефективності анальгезії.

ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕОСОРБІЛАКТУ В ЛІКУВАННІ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ, ПОЄДНАНОЇ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ

В статті висвітлені питання позитивного впливу Реосорбілакту на агрегаційну здатність тромбоцитів у хворих на бронхіальну астму, поєднану з ішемічною хворобою серця.

ІНФУЗІЙНА ТЕРАПІЯ В ПРАКТИЦІ ТЕРАПЕВТА

Представлені матеріали містять базову інформацію про водно-електролітний баланс і принципи його корекції і допоможуть лікарям терапевтичних спеціальностей відповісти на основні питання інфузійної терапії: «Коли? Що? Скільки?».

ВИКОРИСТАННЯ ДЕКАСАНУ ДЛЯ ІНТРАОПЕРАЦІЙНОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ ПРИ АБДОМІНАЛЬНИХ ВТРУЧАННЯХ В ПРОКТОЛОГІЇ

Застосування 0,02 % розчин декаметоксину — препарат Декасан («Юрія-Фарм», Україна) при виконанні абдомінальних операцій хворим проктологічного профілю дозволяє запобігти виникненню або значно зменшити прояви гнійнозапальних ускладнень та підвищити якість життя пацієнтів.

МУЛЬТИМОДАЛЬНА АНАЛГЕЗІЯ РАННЬОГО ПООПЕРАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ ПРИ РІЗНИХ КРИТЕРІЯХ ТЯЖКОСТІ ОПЕРАЦIЙНИХ ВТРУЧАНЬ. ЗАСТОСУВАННЯ ПАРАЦЕТАМОЛУ

Парацетамол в терапевтичній дозі дає незначні побічні ефекти. Передозування, а також застосування у пацієнтів, що перебувають у зоні ризику, може викликати тяжку форму гепатотоксичності.

Спосіб лікування хронічного катарального гінгівіту у дітей. (ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ)

Пропонується для впровадження в практику роботи дитячих обласних (міських) стоматологічних поліклінік розроблений і апробований в клініці кафедри дитячої хірургічної стоматології Української медичної стоматологічної академії метод комплексної терапії хронічного катарального гінгівіту у дітей.

Перший досвід застосування нового вітчизняного комбінованого колоїдно-гіпертонічного розчину в інтенсивній терапії геморагічного шоку

У статті представлені дослідження вітчизняного комбіно­ваного розчину Гекотон на базі відділень анестезіології та інтенсивної терапії Київського центру охорони здоров'я матери та дитини та Київської обласної клінічної лікарні.
Завантажити ще