ГІАЛУАЛЬ-АРТРО В КОМПЛЕКСНОМУ ПАТОГЕНЕТИЧНО ОБГРУНТОВАНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, Київ


Резюме. Результати експериментального дослідження на 32 тваринах дали змогу довести та оцінити вираженість антиоксидантного впливу комбінації гіалуронату і сукцинату в порівнянні з монопрепаратом гіалуронату. Визначена клінічна ефективність застосування комбінації гіалуронату і сукцинату (препарат Гіалуаль-Артро) в комплексному лікуванні 126 хворих на остеоартроз. Встановлено достовірне покращання результатів лікування хворих в аспекті безпеки, пролонгації та стійкості отриманого клінічного ефекту.

Ключові слова:остеоартроз, гіалуронат, сукцинат, лікування.