Клінічна ефективність сучасної антибіотикотерапії при запальних захворюваннях матки та її придатків

Акушер-гінеколог

Резюме. У статті розглянуті питання ефективності антибіотикотерапії з використанням комбінації левофлоксацину та орнідазолу (препарат Грандазол) порівняно з традиційною комбінованою протимікробною терапією при запальних захворюваннях жіночих внутрішніх статевих органів. Було обстежено і проліковано 79 жінок віком від 19 до 40 років із гострими запальними захворюваннями внутрішніх статевих органів. Основна група складала 40 жінок, контрольна – 39. Обидві групи були репрезентативними за віком, соматичним та гінекологічним анамнезом, а також клінічною картиною захворювання. Як етіотропну терапію жінки основної групи отримували 100 мл Грандазолу, в перші три доби одноразово внутрішньовенно з подальшим переходом на таблетовану форму. Препарат призначали в комбінації з нестероїдними протизапальними, антимікотичними засобами в профілактичних дозах, полівітамінами, пре- та пробіотиками. Пацієнтки контрольної групи отримували лікування за загальноприйнятою схемою (цефтриаксон 1 г внутрішньом’язево кожні 12 годин протягом перших трьох діб з подальшим зниженням дози до 1 г на добу + метронідазол 500 мг перорально двічі на день). Курс терапії становив 10 діб. Лікування проводили під контролем біохімічних та загальноклінічних показників. Дослідження показало високу ефективність препарату Грандазол для лікування гострих запальних захворювань жіночих статевих органів або загострень хронічних захворювань цього типу, а також у жінок із гнійними процесами органів малого тазу, а саме: покращення загального стану та зменшення больового синдрому вже на третю добу застосування, нормалізація лабораторних показників, зниження температури тіла аж до повної її нормалізації після 2–3 інфузій препарату. Крім того, зменшилась кількість призначень антибактеріальних препаратів і днів перебування в стаціонарі, що також має й економічний ефект. Зручність використання (1 раз на добу), швидка позитивна динаміка стану хворих дозволяють рекомендувати Грандазол як лікарський препарат для емпіричної антибактеріальної терапії при запальних захворюваннях жіночих статевих органів.
Ключові слова: запальні захворювання жіночих статевих органів, протимікробна терапія, Грандазол, левофлоксацин, орнідазол.