Клінічний досвід в оптимізації репаративних процесів шийки матки після деструктивно- хірургічних втручань

Акушер-гінеколог

Резюме. Отримані результати свідчили про пришвидшення репаративних процесів шийки матки, зниження мікробного ефекту та безпечність під час використання вагінального гелю Гінодек® після проведення лазерної вапоризації у жінок із ЦІН 1.

Мета дослідження: оцінити терапевтичну схему,  спрямовану на покращання регенерації епітелію слизової оболонки шийки матки після проведення лазерної вапоризації у жінок репродуктивного віку із ЦІН 1, з включенням вагінального гелю на основі декаметоксину та гіалуронової кислоти. Матеріали та методи. Обстежено 60 жінок репродуктивного віку з ЦІН 1, підтвердженої гістологічним дослідженням,  яким  була  виконана  лазерна  вапоризація.  До  основної клінічної групи увійшли 30 жінок, яким призначали вагінальний гель на основі декаметоксину та гіалуронової кислоти (Гінодек®) 5 мл на 7–10-у добу після проведення лазерної вапоризації курсом 14 днів. До групи порівняння увійшли 30 пацієнток, яким після лазерної деструкції шийки матки була призначена стандартна терапія. За допомогою кольпоскопії проводили візуальний контроль репаративних процесів шийки матки. За результатами мікробіологічного дослідження  проводили  оцінювання  біоценозу  піхви.  Визначали профіль безпеки терапевтичної схеми з включен- ням до неї вагінального гелю на основі декаметоксину та гіалуронової кислоти (Гінодек®).

Результати. Було доведено, що використання вагінального гелю Гінодек® у пацієнток із ЦІН 1 після лазерної вапоризації приводило до більш швидкої та повноцінної епітелізації ранової поверхні, ніж використання стандартної терапії. Через 2 міс після застосування вагінального  гелю на основі  декаметоксину та гіалуронової кислоти визначали достовірне збільшення кількості випадків нормалізації вагінальної мікробіоти, збільшення кількості лактобацил у вагінальному секреті та зменшення кількості випадків вагінального кандидозу. Не було відзначено жодної побічної дії на організм жінки під час використання вагінального гелю Гінодек®, як за час проведення терапії, так і у більш пізній період.
Заключення. Отримані результати свідчили про пришвидшення репаративних процесів шийки матки, зниження мікробного ефекту та безпечність під час використання вагінального гелю Гінодек® після проведення лазерної вапоризації у жінок із ЦІН 1.